Bezpłatne szkolenia i staże. Sprawdź listę projektów

0
1291
views

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zachęca osoby młode do udziału w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu skorzystania z bezpłatnego szkolenia i stażu.

Uczestnikami projektów mogą być osoby młode z obszaru województwa opolskiego, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat – z następujących grup:

  •  osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym
    urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
    pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący
    w ramach umów cywilno-prawnych.

Aktualna lista projektów, w których osoby młode, spełniające powyższe warunki mogą brać udział znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.power.wup.opole.pl/ Lista projektodawców PO WER

 

 

opowiecie.info