Rośnie rynek inwestycji w wierzytelności

0
828
views

Rynek inwestycji w wierzytelności uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych rynków finansowych w Polsce. Łączna wartość należności wystawianych na sprzedaż w 2010 roku szacowana była na 3-4 mld złotych, a w najbliższym czasie może osiągnąć 7 mld złotych.

Najwięcej wierzytelności wystawianych na sprzedaż pochodzi z sektora bankowego, którego udział w ogólnym zadłużeniu Polaków przekracza 60%. Banki dostrzegły fakt, że sprzedaż zadłużenia obniża wymogi kapitałowe związane z zarządzaniem ryzykiem.
Banki, dbając o swój wizerunek, starannie dobierają spółki, którym sprzedadzą wierzytelności. Liczy się przede wszystkim dostęp do stabilnych źródeł finansowania, umożliwiających pozyskanie środków na zakup pakietów wierzytelności o wysokiej wartości nominalnej. Jedną z takich możliwości jest obecność spółki na giełdzie. Z jednej strony pozwala pozyskać środki z emisji akcji, z drugiej ułatwia dostęp do finansowania za pomocą obligacji – mówił gość TV Biznes Artur Górnik, prezes notowanej na GPW Kredyt Inkaso SA, która w 2010 roku nabyła wierzytelności o wartości nominalnej ponad 540 mln zł od PKO BP i Euro Bank SA. – Obserwujemy również, że często kluczowa okazuje się renoma spółki oraz zaufanie, jakim się cieszy.
Wszyscy partnerzy, nie tylko z sektora bankowego, zwracają uwagę na legalność i etykę prowadzonych działań oraz przestrzeganie dobrych praktyk. To wszystko powoduje, że z rynku znikają mniejsi gracze – dodał Artur
Górnik. Zdaniem naszego rozmówcy, duże znaczenie dla rozwoju rynku ma wdrożona w ubiegłym roku procedura e-sądowa, tylko w pierwszym roku rozpatrzono w ten sposób prawie 700 tysięcy spraw.
To jeden z najbardziej udanych projektów administracji rządowej, twierdzi prezes Górnik.

Opr. AN

www.tvbiznes.pl