Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu

0
681
views

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego otrzymał absolutorium. Podczas ostatniej sesji radni powiatowi jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, które przedstawił skarbnik Janusz Misztela.

W imieniu Zarządu za pozytywną ocenę pracy w minionym roku podziękował Radzie starosta powiatu Stanisław Cubała. Zanim jednak odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium radni wysłuchali obecnych podczas sesji mieszkańców gminy Sulejów sprzeciwiających się decyzji o zezwoleniu na zbieranie odpadów przy ul. Podkurnędz w Sulejowie. Jeszcze w swoim sprawozdaniu z prac Zarządu pomiędzy sesjami, czyli punkcie porządku obrad poprzedzającym dyskusję nad budzącym niepokoje zezwoleniem, starosta Cubała podkreślił, że przepisy obowiązującej ustawy o odpadach są niejednoznaczne.

Wykazała to także wewnętrzna kontrola, na podstawie której zlecił wstrzymanie realizacji wydanej decyzji. Niebawem poznamy także interpretacje, tych samych przepisów, Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako organu wyższej instancji. Byłoby dobrze, gdyby przykład Sulejowa przyczynił się do przyjrzenia się ustawie i ujednolicenia prawa w tym zakresie. – Zgodnie z misją Starostwa Powiatowego w Piotrkowie zależy mi na skutecznej realizacji zadań powiatowej administracji samorządowej określonych w przepisach prawa, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców ziemi piotrkowskiej i dołożę wszelkich starań, aby mieszkańcy Sulejowa mogli czuć się bezpiecznie – zapewnił starosta.

Radni przyjęli także sprawozdanie finansowe Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. za 2011 rok. Wyrazili również zgodę na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Rozprza w zamian za zimowe odśnieżanie dróg powiatowych. Ustalono także harmonogram pracy aptek funkcjonujących w powiecie, który można znaleźć na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl w zakładce Informator Powiatowy.