Modernizacja trasy tramwajowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej

0
1357
views

Jutro rozpocznie się II etap modernizacji trasy tramwajowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej (odc. Piękna – Żurawia). Prace na trasie tramwajowej obejmują modernizację torowiska a także przebudowę platform przystankowych. Po raz pierwszy w centrum Warszawy (na odc. Pl. Zbawiciela – Waryńskiego) pojawi się torowisko o zabudowie trawiastej. Prace na ul. Marszałkowskiej zakończą się do 16 września.

Na całym odcinku zakres prac obejmuje wymianę podbudowy pod torowiskiem, wymianę nawierzchni torowej (szyny, podkłady, przytwierdzenia), wymianę zabudowy torów z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego lub trawiastą, a także przebudowę 7 platform przystankowych (przy placu Zbawiciela, placu Konstytucji, przy ul. Hożej oraz Rondzie Dmowskiego).

Podczas zakończonego I etapu (przed Euro 2012)zostały wykonane prace na odcinku Pl. Zbawiciela – Piękna. Modernizacja obejmowała wykonanie torowiska, w którym w najbliższych tygodniach zostanie wykonana zabudowa (ułożony zostanie humus i posiana trawa). Na odcinku od ul. Pięknej do ul. Waryńskiego wykonano zabudowę z betonu asfaltowego. Na modernizowanym odcinku zamontowano i wyregulowano sieć trakcyjną. Ponadto na Pl. Konstytucji odc. Waryńskiego – Piękna zostało wymienionych 5 słupów trakcyjnych. Prace na wszystkich odcinkach prowadzone są przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Czasowa Organizacja Ruchu
Modernizacja trasy tramwajowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej(odc. Pl. Zbawiciela – ul. Widok) podzielona jest na 3 etapy, które z kolei obejmują podetapy:
I. etap odcinek Pl. Zbawiciela – Piękna (Termin realizacji – bez zabudowy torowiska – 30.04 do 06.06.2012 r. – tj. do rozpoczęcia Euro 2012)
II. etap odcinek Piękna – Żurawia (Termin realizacji 03.07 do 10.08.2012 r.)
III. etap – odcinek Żurawia – Widok. (Termin realizacji 11.08 do 16.09.2012 r.
Etapowanie prac zostało skoordynowane (dostosowane) z budową II linii metra oraz mistrzostwami Europy w piłce nożnej 2012.
W czasie wszystkich etapów prac jezdnie ul. Marszałkowskiej będą zawężone o jeden pas ruchu przyległy do torowiska pomiędzy ul. Piękną a ul. Widok.

II etap odcinek Piękna – Żurawia.
Termin realizacji 03.07 do 10.08.2012 r.

Na tym odcinku zostanie zmodernizowane torowisko i wyremontowanych 5 przejazdów drogowych przez torowisko na skrzyżowaniach z ulicami: Piękna, Wilczą, Hożą, Wspólną, Żurawią.

Podetapy II/1 i II/1A – przejazdy na skrzyżowaniach z ulicami Wilczą i Żurawią
Termin realizacji: 03.07 do 15.07.2012.

W nocy z 2/3 lipca rozpoczną się prace przygotowawcze polegające na wykonaniu objazdu i przejazdów przez torowisko na skrzyżowaniach z ulicami Wilczą i Żurawią.

W tym etapie nie będzie możliwości przejazdu przez ul. Marszałkowską w ciągu ul. Wilczej i Żurawiej. Objazd dla ul. Wilczej będzie prowadził ulicami: Wspólną lub Piękną, a dla ul. Żurawiej przez ul. Hożą. W tym etapie będzie wykonywany tymczasowy przejazd stanowiący objazd zamkniętego przejazdu z ul. Piękną.

Podetap II/2 – przejazdy na skrzyżowaniach z ulicami Piękną i Wspólną
Termin realizacji: 16.07 do 29.07.2012

16 lipca rozpocznie się wykonanie przejazdów przez torowisko na skrzyżowaniach z ulicami Piękną i Wspólną. Kierowcy poruszający się ul. Piękną ominą plac budowy tymczasową jezdnią poprowadzoną przez parking i przystanek tramwajowy.
W tym etapie nie będzie również możliwości przejazdu przez torowisko z ul. Marszałkowską w ciągu ul. Wspólnej. Objazdy będą poprowadzone ulicami: Wilczą lub Piękną.

Podetap II/3 – przejazd na skrzyżowaniu z ulicą Hożą
Termin realizacji: 30.07 do 10.08.2012

30 lipca rozpoczną się roboty na przejeździe przez torowisko na skrzyżowaniu z ulicą Hożą. Nie będzie przejazdu przez ul. Marszałkowską w ciągu ul. Hożej. Objazd będzie poprowadzony ul. Piękną.

III etap – odcinek Żurawia – Widok.
Termin realizacji 11.08 do 16.09.2012 r.

Podetap III/1 rondo Dmowskiego- przejazdy tymczasowe

Termin realizacji: 11.08 do 17.08.2012
Wykonane zostaną przejazdy tymczasowe przez które zostanie poprowadzony ruch kołowy w trakcie. Remontu torowiska na przejazdach w ciągu Al. Jerozolimskich

Podetap III/2 rondo Dmowskiego przejazdy w ciągu Al. Jerozolimskich
Termin realizacji: 18.08 do 26.08.2012
W czasie tego etapu zostanie zmodernizowane torowisko na przejazdach w przejazdach na Rondzie Dmowskiego.

Podetap III/3 – torowisko wydzielone na odcinku Żurawia – Widok

Termin realizacji 27.08 do 16.09.2012 r.
Podetap obejmuje wykonanie torowisk poza przejazdami oraz przebudowę platform przystankowych. W tym czasie zajęte będzie torowisko wraz z przylegającymi pasami jezdni wschodniej i zachodniej.

Remont torowiska Marszałkowska odc. Widok – Królewska – remont bieżący torów (Termin realizacji 07.07 do 16.09.)

Poza modernizacją torowiska (na odcinku Pl. Zbawiciela – Widok) będzie wykonamy także remont bieżący torowiska w ciągu ul. Marszałkowskiej (na odcinku Widok – Świętokrzyska do granic budowy metra) oraz Świętokrzyska – Królewska

Prace na tym odcinku będą polegać będą na demontażu i ponownym montażu zabudowy torowiska (płyty betonowe) oraz regulacji torów i podbicia podkładów.

Komunikacja miejska podczas zamknięcia ul. Marszałkowskiej

Prace związane z modernizacją torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej odbywają się przy wykorzystaniu wyłączenia z eksploatacji torowiska na ciągu ul. Marszałkowskiej – Andersa od pl. Zbawiciela do ul. Stawki. Ruch tramwajów na tym odcinku został wstrzymany w związku z budową centralnego odcinka II linii metra na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Zmiany w komunikacji miejskiej, które wprowadzono w maju będą obowiązywać do połowy września. Linie tramwajowe wycofane z ul. Marszałkowskiej (4 i 15) zostały skierowane na trasy objazdowe al. Jana Pawła II. Dwie linie pozostają zawieszone – 18 i 35. W zamian uruchomiono linie zastępcze – 74 (zastępuje także zawieszoną na wakacje 14) oraz 40 (zastępującą linię 18 na Trasie W-Z oraz linię 35 na Nowym Bemowie).