Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – instrument finansowania miejskich inwestycji

0
644
views

W przyszłym roku pojawi się nowy instrument finansowania miejskich inwestycji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. ZIT pozwoli na rozbudowę infrastruktury drogowej, rewitalizację budynków czy przestrzeni miejskiej. 

W nowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmieni się sposób podziału środków. Decyzje o dofinansowaniach będą teraz podejmowane w większości na szczeblu regionalnym. Część środków  tak zwanej polityki spójności przeznaczona będzie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli na działania podejmowane na poziomie niższym niż regionalny. Będą to miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz miasta subregionalne o wielkości od pięćdziesięciu do stu tysięcy mieszkańców. 

Celem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie między innymi sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związania z brakiem współpracy różnych jednostek administracyjnych jest największa. Dlatego współzarządzaniem inwestycjami zajmą się nowo powołane do tego gremia, w skład których (w zależności od ośrodka) wejdą marszałkowie województw wraz z prezydentami miast, wójtami czy burmistrzami.

Ze środków przeznaczonych na ZIT pieniądze będą kierowane między innymi na rozbudowę dróg (w tym ekspresowych), transport miejski, rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich oraz na przebudowę infrastruktury.