Będzie łatwiej wnioskować o unijne dofinansowanie.

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej ma ułatwić korzystanie z unijnych dotacji. Nowe przepisy upraszczają proces ubiegania się o dofinansowanie i ograniczają biurokrację. Tworzą też instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który...

UOKiK sprawdza zaskakujące podwyżki cen

W tej chwili UOKiK zajmuje się 12 sprawami dotyczącymi podwyżek cen niektórych produktów spożywczych. Głównie dotyczy to masła, jabłek, cukru, mleka i kilku innych. Jak...

Rośnie zainteresowanie technologią hyperloop.

Polacy coraz chętniej korzystają z usług transportu zbiorowego. Co roku zwiększa się liczba pasażerów podróżujących koleją. Coraz częściej latamy także krajowymi samolotami. Linie lotnicze na...

Wydatki na badania i rozwój w Polsce są wciąż nie wystarczające.

W najnowszym rankingu innowacyjności Bloomberga Polska awansowała o jedną pozycję i obecnie zajmuje 22. miejsce wśród 50 najbardziej innowacyjnych gospodarek świata. Najlepiej wypadamy pod względem wykształcenia...

Amerykańska firma zainwestuje 200 mld dolarów w Częstochowie.

Amerykańska firma Guardian Industries Co. zainwestuje 200 mln. euro w budowę drugiej swojej fabryki szkła w Częstochowie, w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Informację potwierdził...

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Co do zasady sprzedawanie towarów lub oferowanie usług wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG albo KRS. Istnieją jednak pewne obszary działalności, które w świetle...