Remont ulic Starego Miasta – postęp prac

0
1186
views

Na Starym Mieście trwa największy od czasów odbudowy remont nawierzchni ulic. Prace poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, historykami, osobami niepełnosprawnymi. Poniżej przedstawiamy postęp robót na kolejnych ulicach.

W wyniku konsultacji ustalono, iż zachowane zostaną kamienne nawierzchnie ulic. Z chodników znikną betonowe płyty i zastąpi je porfir. Przejścia na skrzyżowaniach ulic zostaną obniżone do niemal zera, aby ułatwić osobom z niepełnosprawnością ruchową,  zjazd lub zejście z chodnika na jezdnię. Dodatkowo na ulicach o wyjątkowo niedogodnej nawierzchni takie jak  Piwna czy pl. Zamkowy i dziedziniec trójkątny, wykonana zostanie w jezdni przy jednym z krawężników,  ścieżka z gładką powierzchną.

Pod koniec 2012 roku zakończono remont nawierzchni ulic Nowomiejskiej (dł. 80 m) i Krzywe Koło (dł. 132 m). Prace zostały poprzedzone wykonaniem izolacji pionowych budynków, wymianą gazociągu, przewodów wodociągowego, przejść poprzecznych sieci cieplnej oraz kabla oświetleniowego.

W trakcie remontu odtworzono nawierzchnie jezdni obu ulic (ok. 1100 m2) z istniejącej kostki kamiennej, przy zachowaniu istniejących krawężników kamiennych wykonano nowe chodniki z płyt porfirowych (ok. 620 m2). Wartość robót drogowych to 710 tys. zł.
    
Na wiosnę 2013 rozpoczęły się na Rynku Starego Miasta prace związane z wymianą instalacji podziemnych. Są to roboty wyprzedzające remont nawierzchni. Przewidziane jest również wykonanie izolacji pionowych budynków. W tym roku zostaną wyremontowane nawierzchnie Rynku Starego Miasta, ul. Piwnej i ul. Szeroki Dunaj.

Zasadnicze roboty drogowe na płycie Rynku Starego Miasta rozpoczną się pod koniec sierpnia. Prace drogowe na ulicach Piwnej i Szerokim Dunaju rozpoczęły się w maju i prowadzone będą etapami. Poprzedzą je oczywiście remonty instalacji podziemnych i izolacji. Wartość robót drogowych planowanych do wykonania w 2013 roku to ok. 3,5 mln zł brutto.
     
W roku 2014 miasto planuje remont ul. Jezuickiej, Kanonii, Dziekaniej, Świętojańskiej, gdzie zostaną zainstalowane lampy gazowe.  Szczegółowy harmonogram powstanie jesienią 2013 r. Prace zostaną również skoordynowane z remontem infrastruktury podziemnej oraz z izolacją fundamentów.

Fot. R.Motyl