Nowe prawo UE w sprawie bezpieczeństwa żywności

0
1072
views

Unia Europejska zmienia prawo dotyczące bezpieczeństwa żywności. Dzięki niemu kontrole rynku rolno spożywczego mają być znacznie skuteczniejsze. Skorzystają na nich zarówno konsumenci jak i producenci żywności. Obecny zbiór przepisów, dotyczących egzekwowania norm zdrowia i bezpieczeństwa rynku spożywczego liczy siedemdziesiąt aktów prawnych. Po wprowadzeniu zmian będzie to pięć aktów. Z 1500 stron pozostanie 500, zmieniony na bardziej klarowny zostanie także język dokumentów.

Dzięki zmianom, konsumenci mają mieć zapewniony dostęp do bezpieczniejszych produktów.
Producenci z kolei będą mieli korzyści z tytułu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zastosowania efektywniejszych procedur oraz środków, kierowanych dl walki z chorobami zwierząt i szkodnikami roślin.

Skorzystają także organy urzędowe i kontrolne , które dzięki wprowadzonym zmianom będą mogły łatwiej się nimi posługiwać.

Dojdzie także do zmian w kontrolach. Przejrzysty będzie także system finansowania kontroli producentów żywności. Mikroprzedsiębiorstwa będą zwolnione z opłat, służących finansowaniu kontroli, ale nie z samych kontroli.