Szybki internet w 2013 dla każdego w UE?

0
1271
views

Unijna komisarz Pani Neelie Kroes chce ułatwić branży telekomunikacyjnej dostęp do funduszy strukturalnych. Do roku 2013 wszyscy obywatele UE mają mieć dostęp do szerokopasmowego internetu

– wynika z dokumentu, do którego dotarł dziennik Handelsblatt. W 2020 roku połowa gospodarstw domowym w UE ma surfować z prędkością nawet ponad 100 Mbitów na sekundę. Wewnętrzny roboczy dokument unijnej komisarz Neelie Kroes definiuje cele dla branży IT i branży telekomunikacyjnej.

Aby wyprowadzić europejską gospodarkę z kryzysu i wzmocnić jej światową konkurencyjność Bruksela stawia w swojej strategii wzrostu UE 2020 na branżę telekomunikacyjną i internet. Wartość rynku szacowana jest na ponad 660 mld euro.

Już dzisiaj sektor ten odpowiada za jedną piątą wzrostu produktywności. Jednak potencjał ten nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany, krytykuje Kroes. – Rozdrobnienie rynków, przestarzałe przepisy dotyczące standaryzacji jak również zbyt wiele regulacji są śmiertelnym obciążeniem dla rozwoju, czytamy w dokumencie Cyfrowa agenda dla Europy, który po uzgodnieniu pomiędzy poszczególnymi resortami zostanie opublikowany pod koniec kwietnia.

Branża oczekuje już z napięciem, co zaproponuje nowa komisarz. Wiodące na rynku firmy oferujące usługi sieciowe są zgodne co do jednego: Jeżeli w przyszłości regulacje nie będą bardziej ukierunkowane na rozwój i innowacyjność, firmy wstrzymają się z inwestycjami w drogie sieci światłowodowe.

Europejskie Stowarzyszenia Dostawców Telekomunikacyjnych (ETNO) domaga się od krajowych regulatorów inicjatyw podatkowych, co miałoby nadać rozpędu inwestycjom w internet szerokopasmowy.

– Myślę na przykład o obniżeniu podatku VAT – mówi dyrektor ETNO, Michael Bartholomew.

Inicjatywa cyfrowej agendy komisarz Kroes tak daleko nie sięga. Kroes wymienia jednak cały szereg deficytów, które hamują rozwój sektora cyfrowego. Rynki online cierpią nadal z powodu wielu sztucznych barier, które szkodzą sprzedaży internetowej. Także usługi telekomunikacyjne oferowane na 27 rynkach są zbyt rozdrobnione.

Kwestie związane z prawami autorskimi są zdaniem Kroes zbyt kompleksowe i nieprzejrzyste, co prowadzi do niepotrzebnych kosztów. Zaradzić temu ma wprowadzenie jednolitych w całej Europie zasad licencjonowania treści cyfrowych. Komisarz wzywa państwa UE do wprowadzenia do roku 2015 tzw. eGovernment – elektronicznej komunikacji pomiędzy urzędami administracji publicznej i obywatelami.

Dla wszystkich tych planów niezbędne są stabilne ramy prawne, które stworzą niezbędne bodźce inwestycyjne. W tym kierunku mają właśnie zmierzać działania Komisji UE. Cyfrowa agenda ma także ułatwić dostęp do środków z funduszy strukturalnych UE.

(Handelsblatt)