Ochrona praw pracowniczych kobiet w ciąży – zmiany w Kodeksie

0
1239
views

Rząd postanowił dokonać zmian w Kodeksie pracy, jakie mają przyczynić się do zwiększenia ochrony kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny nie zaproponowała do owych zmian żadnych poprawek.


W tej chwili prawo mówi, iż nie wolno zatrudniać kobiet do prac ciężkich i szkodliwych dla zdrowia. Niemniej Komisja Europejska uznała ten zapis jako dyskryminujący, ponieważ odnosi się do wszystkich kobiet, a nie wyłącznie ciężarnych i karmiących. W związku z powyższym rząd posłużył się zapisem, który zawęził do kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią.

Zd24