Abonament rtv wróci do łask?

0
1291
views

Konieczność przestrzegania standardów dziennikarskich, plany programowo-finansowe na 2011 r., trzyletnia strategia spółki – m.in. te kwestie jako najpilniejsze do załatwienia wymienił w czasie spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji nowy p.o. prezes TVP Włodzimierz Ławniczak.
W poniedziałek odbyło się spotkanie członków KRRiT z przedstawicielami nowych władz TVP: p.o. prezesem Włodzimierzem Ławniczakiem, p.o. dyrektorem Biura Zarządu Marianem Kubalicą i dyrektorem Biura Koordynacji Programowej, p.o. rzecznikiem, Jackiem Snopkiewiczem.

Jak poinformował w komunikacie po spotkaniu przewodniczący Rady, Jan Dworak, członkowie KRRiT „wysłuchali informacji o konsekwencjach dla funkcjonowania telewizji publicznej decyzji podjętych podczas posiedzenia Rady Nadzorczej TVP” w miniony piątek. RN w niepełnym składzie zawiesiła wtedy prezesa i wiceprezesa TVP: Romualda Orła i Przemysława Tejkowskiego i powołała nowy, tymczasowy, zarząd.

Jak napisał Dworak, Ławniczak przedstawił problemy TVP wymagające pilnego rozwiązania: przede wszystkim konieczność przestrzegania standardów dziennikarskich, przygotowanie zgodnie z ustawą planów programowo-finansowych na rok 2011, opracowanie 3-letniej strategii spółki i efektywnych struktur zarządzania.

Dworak przypomniał, że nowa ustawa o rtv „ustanowiła słuszną zasadę niezależności nadawców i pozwala Radzie wpływać na nadawców w ściśle określony sposób” i że KRRiT, po tym jak 4 września upłyną kadencje władz publicznych mediów, musi wybrać ich nowe rady nadzorcze, a następnie – z rekomendacji RN – zarządy. „Nowy tryb wyłaniania władz powinien być istotnym krokiem na drodze naprawy publicznych mediów. Konkurs stwarza szansę odpartyjnienia i dekomercjalizacji telewizji publicznej. Upartyjnienie i skomercjalizowanie publicznych mediów odbija się na jakości programu, realizacji zadań społecznych, zadań w zakresie kultury, a przede wszystkim obniża poziom publicznej debaty Polaków. Nadzieję na zmiany wyrażają nie od dziś ludzie kultury, działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze. Publicznie mówią o tym także politycy. Oczekuje tego opinia publiczna” – podkreślił przewodniczący KRRiT.

„KRRiT wyraża nadzieję, że w przejściowym okresie, do wyłonienia nowej rady nadzorczej i zarządu, władze TVP będą działały ze zrozumieniem celów, jakie kierując się interesem publicznym w mediach, realizuje obecnie KRRiT” – podsumował Dworak.
Do KRRiT wpłynęło ok. 1,5 tys. skarg

Najwięcej (600) na reklamy. 390 skarg dotyczyło programu radiowego i telewizyjnego. Z reguły skarżono się na obniżenie jakości oferty, dążenie do zwiększenia oglądalności kosztem programów kulturalnych i edukacyjnych. Zwiększyła się liczba skarg związanych z obrazą uczuć religijnych, w porównaniu z ubiegłymi latami spadła natomiast liczba skarg na łamanie przepisów o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami, na treść audycji informacyjnych oraz wypełnianie misji przez nadawców publicznych.

Przypomnijmy iż 131 skarg dotyczyło technicznych problemów z odbiorem programów, 181 – abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Do KRRiT napływały też skargi w sprawach polityki personalnej w mediach publicznych (58), wystąpienia dotyczące działalności operatorów platform satelitarnych (42) i telewizji kablowych (27), czy też skargi dotyczące konkursów, organizowanych w radiu lub telewizji (8).

Do rady trafiło też ponad 10 tys. wniosków od zalegających z opłatą abonamentu. Dłużnicy wnosili o umorzenie lub rozłożenie zaległości na raty. W wyniku prowadzonych kontroli nadawców w 2009 r. przewodniczący KRRiT trzykrotnie nałożył na nadawców kary finansowe, na łączną kwotę 90 tys. zł.

KRRiT rozdzieliła 628 mln zł abonamentu między publiczne radio i telewizję. Najwięcej pieniędzy z abonamentu otrzymała w 2009 r. TVP – 301 mln zł, 172 mln zł dostało Polskie Radio, 155 mln zł – rozgłośnie regionalne. Tym samym udział środków abonamentowych w finansowaniu działalności radiofonii publicznej wyniósł 71 proc., w przypadku TVP – 17 proc.

UWAGA:

Zgodnie z ustawą abonamentową każdy, kto posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek zarejestrowania go na poczcie, która zajmuje się poborem abonamentu i przekazywaniem wpływów na wyodrębniony rachunek bankowy KRRiT. Ta z kolei przeznacza je na tzw. misyjną działalność TVP i Polskiego Radia. Miesięczna opłata za korzystanie z telewizora lub telewizora i radia wynosi 17 zł. Za sam odbiornik radiowy płaci się 5 zł 30 gr.

źródło informacji: PAP