Koszmarny sen przedsiębiorców

0
1174
views

Ziścił się koszmarny sen przedsiębiorców: Rada Unii Europejskiej potwierdziła, że zgadza się na ograniczenia w odliczaniu VAT od tzw. aut z kratką i kupowanego do nich paliwa.

Okazuje się jednak, że powyższe ograniczenia mają obowiązywać tylko przez dwa lata.

Oficjalna decyzja Rady Unii Europejskiej, opublikowana pod koniec września, daje tym samym rządowi polskiemu zielone światło do wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu pełnego podatku VAT. W efekcie 1 stycznia 2011 r. od samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony będzie można odliczać tylko 60 proc. VAT, nie więcej niż 6 tys. złotych. Z założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika jednak, że powyższe ograniczenia są jedynie przepisem przejściowym i będą obowiązywały tylko do 31 grudnia 2012 roku.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Magoora, korzystnego dla przedsiębiorców, Minister Finansów wydał zgodną z brzmieniem wyroku interpretację ogólną, z której wynika, że podatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do pełnego odliczania podatku VAT przy zakupie pojazdów samochodowych z kratką, czyli pojazdów z homologacją ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, a także paliwa do nich.
czytaj dalej

Resort finansów przyznaje jednak, że istnieje konieczność dokonania określonych zmian w przepisach tak, aby kwestie odliczania podatku były określone w przepisach ustawy o VAT, a nie wynikały jedynie z interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Jednocześnie polski rząd, tłumacząc się uwarunkowaniami budżetowymi (w efekcie wyroku w sprawie Magoora budżet stracił ok. 1 800 mln zł), wystąpił o derogację, dzięki której zyskał na czasie dwa lata.

Po ich upływie, dokładnie od 1 stycznia 2013 r., miałyby obowiązywać przepisy uwzględniające interpretację ogólną Ministra Finansów: z założeń do zmiany ustawy o VAT wynika, że ograniczenie dotyczące odliczania podatku VAT nie będzie miało zastosowania między innymi do pojazdów, w których liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej, jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kilogramów.

Dopuszczalna ładowność oraz liczba miejsc byłaby określana na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa. Tym samym po dwóch latach prawo do pełnego odliczenia VAT miałyby te same auta, co teraz. Podobnie rzecz się ma z paliwem do takich pojazdów – ograniczenie obowiązywałoby tylko przez 2 lata, począwszy od stycznia przyszłego roku.

Agata Szymborska-Sutton

analityk Tax Care

źródło informacji: Tax Care