Rynek pracy się szybko kurczy

0
999
views

Pracodawcy. Nowelizacja prawa okazała się niekorzystna dla osób niepełnosprawnych – w zastraszający sposób spada liczba miejsc pracy.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaapelowała do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o ochronę otwartego rynku pracy, dla którego wyraźnym zagrożeniem jest przyjęta w styczniu br. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych.
– Nowelizacja ustawy – czytamy w apelu – od kilku miesięcy przynosi niekorzystne skutki. Pracodawcom otwartego jak i chronionego rynku pracy odebrano wiele instrumentów wsparcia, które zachęcały do zatrudniania osób niepełnosprawnych(…)
Liczba pracodawców zmniejszyła się o 7 proc., a prawie 9 proc. firm straciło status zakładów pracy chronionej. Liczba niepełnosprawnych pracowników zmniejszyła się o ok. 14 proc. POPON dowodzi, że głównymi przyczynami zniechęcenia są: zapowiedź mniejszego dofinansowania do wynagrodzeń i brak ulg w podatkach oraz we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

oprac. la'a kea