„Wystąpienie dwóch członków z Rady Etyki Mediów”

0
1198
views

„Można odnieść wrażenie, że REM nie chce zadzierać z gigantami rynku, za to chętnie porywa się na media opozycyjne lub niszowe” – napisali w swoim oświadczeniu Teresa Bochwic i Tomasz Bieszczad.

Obydwoje, Bochowicz i Bieszczad, wystąpili z Rady Etyki Mediów, której zarzucają brak obiektywizmu. Jako przykład potwierdzający ich zarzuty podają negatywną reakcję gremium REM na propozycję wydania oświadczenia, w którym REM odniosłaby się do roli, jaką duże media odegrały w atakach na byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego. Ich zdaniem, takie oświadczenie przyczyniłoby się do poprawy medialnego klimatu w Polsce.
Jednak Rada nie czuje się w obowiązku do zajęcia takiego stanowiska.

Obiektywizm i etyka to główne cechy, które powinny charakteryzować REM, jednak ostatnie wydarzenia wskazują, iż obie te wartości są różnie postrzegane i rozumiane przez samych członków Rady.
Kolejny rozłam w tej instytucji stawia pod znakiem zapytania jej autorytet i niezawisłość w podejmowaniu decyzji.

ZielonyDziennik.pl, Maja Trzeciak