Akcje GPW nie dla każdego?

0
1158
views

Przełomowym momentem w historii polskiej gospodarki będzie – w opinii Ministra Skarbu Państwa Aleksandera Grada – pierwsze notowanie GPW na parkiecie w Warszawie.

Zapisy na akcje warszawskiej giełdy mają rozpocząć się 18 października i potrwać prawie dwa tygodnie. Debiut przewidziany jest na 9 listopada.

Pierwsze dni zapisów na akcje warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dowodzą ogromnego zainteresowania drobnych inwestorów tą ofertą – czytamy w „Parkiecie”.

Ostateczny podział całej transzy, przeznaczonej do sprzedaży w ofercie publicznej, ma nastąpić w czwartek 28 października. Jednak już teraz widać, że mimo ustalenia maksymalnej ilości papierów dla jednej osoby na poziomie jedynie 100 szt., to przewidywana pula może nie wystarczyć.

Oznaczałoby to redukcję zapisów. Aby temu zapobiec, oferujący akcje może zwiększyć pulę dla małych inwestorów. Prospekt emisyjny przewiduje dla nich 25 proc. oferty z możliwością zwiększenia do 30 proc.

Wśród doradców pojawił się pomysł zwiększenia puli do 35 proc. Jednak wymagało by to już sporządzenia aneksu do prospektu emisyjnego.

Niemniej niektóre biura maklerskie przewidują tak dużą liczbę chętnych wśród indywidualnych inwestorów na akcje GPW, że nawet przy rozszerzeniu przewidzianej dla nich puli do 35 proc. całej oferty, otrzymają oni tylko niespełna połowę z subskrybowanych 100 papierów.

PAP (przegląd prasy)