Polacy nie boją się teroryzmu

0
1679
views

Tylko 32% Polaków uważa, że w kraju istnieje realne zagrożenie terroryzmem, a 41% źle ocenia przygotowania władz państwowych do ewentualnego ataku – wynika z sondażu CBOS.

Jednocześnie 30% badanych twierdzi, że zagrożenie jest wyolbrzymiane, a ponad jedna czwarta, że w ogóle nie istnieje. Bezpośredni wpływ na poczucie zagrożenia terroryzmem mają przede wszystkim nagłaśniane w mediach ataki terrorystyczne w różnych częściach świata.
Z badań wynika także, że nasza wiedza o potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych w Polsce oraz o tym, co zwykli obywatele mogą zrobić w zakresie zapobiegania im, jest niewystarczająca. Aż 69% respondentów deklaruje, że czują się niepoinformowani o możliwych zagrożeniach.
Jak takie informacje powinny trafić do obywateli? Zdaniem Polaków państwo powinno informować o potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych poprzez programy telewizyjne (90%), audycje radiowe (55%), publikacje prasowe (43%), a także tematyczny serwis internetowy (21%).
Zdecydowana większość, bo aż 85% Polaków przyznaje, że zgodziliby się na wzmożone kontrole na granicach, lotniskach i dworcach, jeśli to miałoby zwiększać ich bezpieczeństwo. Jednak równocześnie 73% z nas jest przeciwna zwiększeniu uprawnień władz państwowych w zakresie kontroli korespondencji oraz podsłuchu rozmów telefonicznych. Ponad połowa badanych nie popiera też blokowania przez władze państwowe informacji medialnych na temat zagrożenia terrorystycznego w kraju.

ZielonyDziennik.pl, Maja Trzeciak