Jest ratunek dla firm z sektora MŚP

0
1229
views

Firmy z tego sektora które dotąd nie miały łatwego dostępu do praktycznej wiedzy biznesowej teraz maja taka możliwość. Według badań przeprowadzonych w 2009 r. 93% firm z sektora MŚP posiada komputery, a 90% dostęp do Internetu.

Jak zatem wygląda wykorzystanie przez nich posiadanych zasobów do wspierania procesów biznesowych? Większość firm korzysta z poczty elektronicznej w celach biznesowych, niemal połowa ma swoje strony internetowe, a ponad 50% firm korzysta z łączy szerokopasmowych. Jednak nadal większość małych i średnich przedsiębiorstw traktuje komputery jak zaawansowane maszyny do pisania.
Wiedza społeczeństwa na temat biznesowego wykluczenia cyfrowego MŚP jest szczątkowa. Podstawową przyczyną wykluczenia jest brak odpowiedniej wiedzy biznesowej wśród pracowników i kadry zarządzającej MŚP, a nie – jakby mogło się wydawać – brak środków finansowych czy ograniczenia w dostępie do technologii. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw nie mają doświadczenia w posługiwaniu się Internetem i nie są zainteresowani rozwiązaniami, których zalet nikt im nie uświadomił. Jak bardzo odmieniłoby się ich życie gdyby mieli dostęp do praktycznej wiedzy rynkowej „za kliknięciem myszki”. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon polskiej gospodarki. Jeżeli każda z nich mogłaby działać efektywniej, wyzwoliłyby się ogromne pokłady produktywności. Jak zatem wyzwolić te ogromne pokłady produktywności tkwiące w sektorze MŚP?
Rozwiązaniem tego problemu może być innowacyjny serwis internetowy boomway.pl. Serwis boomway.pl powstał na bazie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest poprawa rentowności firm z sektora MŚP oraz optymalizacja ich kosztów. Serwis boomway.pl jest jedynym w Polsce internetowym doradcą biznesowym dla firm z sektora MŚP. Użytkownik Serwisu otrzymuje szybko i wygodnie obiektywną wiedzę w postaci analizy, jak zrealizować cele biznesowe swojej firmy.
Na przełomie ostatnich lat w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zachodzą zmiany technologiczne i ekonomiczne a także zmiany w mentalności przedsiębiorców, choć te ostatnie zachodzą bardzo powoli. Te zmiany wymuszają na firmach szybsze, bardziej inteligentne działanie, wspierane wiedzą biznesową. O ile dużym korporacjom łatwo jest taką wiedzę kupić, o tyle mali przedsiębiorcy nie zawsze mogą sobie na to pozwolić. Myślę, że serwis boomway.pl rozwiązuje ten problem.

www.ZielonyDziennik.pl, Agnieszka Gugała