Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych podpisana.

0
1781
views

W dniu wczorajszym Prezydent Polski Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych. To dzięki niej najbardziej mają zyskać przedsiębiorcy i zwykli obywatele.

Jak twierdził prezydent – zaoszczędzą oni razem ponad 6 mld zł. Ustawa wprowadza – zamiast dotychczasowych zaświadczeń (ponad 200) – oświadczenia.

Ta ważne wydarzenie miało miejsce w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu. Uczestniczyli w niej – oprócz dziennikarzy – przedsiębiorcy działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości SGGW i WSHiP. Według prezydenta jest to „bardzo ważny i zdecydowanie postawiony krok w dobrą stronę. Ta ustawa oznacza, że urzędy skarbowe i inne instytucje państwowe będą mogły wydawać o 8 mln mniej zaświadczeń”. Zdaniem prezydenta dotychczasowe procedury ograniczały działalność gospodarczą i były często przeszkodą w jej podejmowaniu.

Wprowadzenie tych zmian – jak mówił prezydent – ma spowodować, że w kieszeniach obywateli ma zostać „bardzo poważna kwota”, która wyniesie ponad 6 mld zł. Jednak skorzystają na niej bardziej osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej (ok. 5 mln osób), niż przedsiębiorcy (ok. 1 mln). „Tyle zostanie w kieszeniach obywateli ze względu na uproszczenie procedur, zastąpienie w wielu wypadkach zaświadczeń oświadczeniami” – powiedział prezydent.

Po podpisaniu ustawy prezydent zaapelował – za pośrednictwem mediów – do tych podatników, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji podatkowej za 2010 r., aby „skorzystali z tej wielkiej szansy” i przekazali 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które robią tak wiele dobra.

Dzięki tej ustawie ma zostać zmniejszona biurokracja, liczba różnych zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień. Nowe przepisy mają ułatwić dostęp do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Zamiast zaświadczenia o niekaralności wystarczy oświadczenie. Podobnie będzie w przypadku ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Na wszystkich oświadczeniach ma być napis o odpowiedzialności karnej dla składającego za podanie fałszywych danych/informacji. Będzie również można posługiwać się kopiami świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast oryginałami, czy poświadczonymi urzędowo odpisami.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to będą mogli się posługiwać w urzędach numerem rejestrów (wpis do ewidencji i KRS) zamiast zaświadczeniami. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2011 r. i od tego dnia Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma zastąpić ewidencję działalności dotychczas prowadzoną w gminach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie prezydenta z przedsiębiorcami; uścisk dłoni i wspólne zdjęcie.

Dla ZielonegoDziennika, Hubert Zawrzykraj