Nowe prawo jazdy

0
1265
views

Dla większości kierowców wymiana praw jazdy bez badań lekarskich. Posiadacze bezterminowego prawa jazdy będą musieli wymienić swoje dokumenty. Resort Transportu informuje, że kierowcy, którzy nie pracują zawodowo "za kółkiem", nie będą musieli przechodzić badań lekarskich. Ponowne badania będą konieczne dla kierowców ciężarówek i autobusów.

"Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie trzeba ponownie zdawać egzaminu, ani przechodzić dodatkowych badań lekarskich, chyba że prawo jazdy zostało wydane na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne" – oświadczyło ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Kiedy wygaśnie ważność któregoś z tych dokumentów, do wydania nowego potrzebne będą jedynie: aktualna fotografia, opłata za wydanie prawa jazdy, kserokopia posiadanego prawa jazdy i wniosek do starosty.

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązek wymiany praw jazdy wydanych bezterminowo na dokumenty o 15-letniej ważności jest zgodny z konstytucją. Skarżący w tej sprawie senatorowie i posłowie PiS twierdzili, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami, która wdraża unijną dyrektywę z 2006 r., naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw słusznie nabytych, bo w latach 2028-2033 trzeba będzie wymienić dotychczasowe prawa jazdy na nowy wzór, co spowoduje ryzyko utraty bezterminowych praw jazdy. W zamian wydawany będzie dokument o 15-letniej ważności.

 Ponadto – wskazywali – przy wymianie trzeba będzie poddać się badaniom lekarskim. To jednak nie okazało się prawdą – przynajmniej w przypadku kierowców, którzy nie prowadzą pojazdów zawodowo.

 

media, PAP