Branża przemysłowa smakowitym kąskiem dla firm outsourcingowych!

0
1512
views

W zeszłym roku polski rynek outsourcingowy przeszedł gruntowną metamorfozę. Jak podaje Fundacja Instytutu Outsourcingu wartość polskiego rynku outsourcingowego wynosi miliard złotych rocznie.

To jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Dalsze perspektywy rozwoju zakładają rozszerzenie usług na nowe branże. Aktualnie wyzwaniem dla firm outsourcingowych jest pozyskiwanie firm z branży przemysłowej. Jest to o tyle trudne, że te firmy oczekują konkretnych rozwiązań „szytych na miarę”, dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i powiązanych z wysoką jakością. Próbując dostosować się do rosnących wymagań klientów firmy outsourcingowe prześcigają się we wprowadzaniu innowacji i w zwiększaniu swojej efektywności.

Nie bez przyczyny branża przemysłowa stoi w centrum zainteresowania rynku outsourcingowego. Według GUS w czerwcu 2010 r. spośród wszystkich 34 działów przemysłowych, aż w 27 odnotowano wzrost produkcji sprzedanej. Ogółem sprzedaż wzrosła o ok. 15%.
Największy przyrost produkcji sprzedanej odnotowały firmy produkujące komputery – o 98.1%, przemysł chemiczny – o 35,5%% i przemysł motoryzacyjny – o 22,6%. Potencjał rynku przemysłowego wynika z wielkości rynku, systematycznego bogacenia się społeczeństwa, a co za tym idzie wzrastającego poziomu konsumpcji.

Wbrew ogólnym przekonaniom nie tylko duże firmy są zainteresowane ofertą firm zewnętrznych. Coraz częściej również małe i średnie przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing niektórych usług. Wynika to z faktu, iż tempo rozwoju obecnej wiedzy i techniki nie pozwala małym i średnim firmom nadążyć za zmianami. Współpraca z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi skupiającymi się tylko na jednej konkretnej dziedzinie jest ich szansą na aktualizacje i wprowadzanie nowych rozwiązań.

MŚP działające w przemyśle coraz częściej korzystają z outsourcingu w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych, outsourcingu IT, tworzenia stron www, pozyskiwania kredytu i leasingu oraz wdrożenia w swojej firmie certyfikatów ISO 90001 lub ISO 14001. Największą zaletą stosowania przez te firmy outsourcingu jest koncentracja na sprawach strategicznych dla firmy, zmniejszenie ryzyka, zwiększenie wydajności, redukcja kosztów pracy i szybkie rozpoczęcie realizacji projektów. Nie należy się zatem dziwić, że sektor MŚP zaczyna korzystać z najnowszych rozwiązań biznesowych i technologicznych, które pomagają im w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Niepokojący jest jednak fakt, iż wraz z rozwojem branży outsourcingowej wzrosła liczba stosowania nieetycznych praktyk biznesowych przez te firmy. Równowagę w tym aspekcie ma zapewnić Serwis www.boomway.pl, który powstał w celu uświadomienia MŚP ile mogą zaoszczędzić dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania w swojej firmie, jakie czynności muszą poczynić w związku z planowanym przedsięwzięciem i przede wszystkim przestrzec na jakie aspekty powinny zwrócić uwagę przy nawiązywaniu współpracy z firmą zewnętrzną.

Outsourcing uznaje się za uniwersalną koncepcję zarządzania i metodę strategicznego kształtowania struktury działalności gospodarczej. Jest on lekarstwem na usprawnienie działalności firmy i poprawę jej pozycji na konkurencyjnym rynku. Poszukując najlepszych rozwiązań właściciele firm muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie usługi należy wykonywać we własnym zakresie (insourcing), a jakie delegować na zewnątrz (outsourcing).
Insourcing jest szczególnie korzystny, w przypadku gdy firma realizuje procesy dające jej przewagę konkurencyjną ze względu na wyjątkowy charakter i unikatowość procesów. Z kolei oddanie na zewnątrz kompetencji nieprzynoszących realnego zysku pozwala pozbyć się kłopotów związanych z funkcjonowaniem wydzielonych działów.

www.ZielonyDziennik.pl, Agnieszka Gugała