Jak poprawnie wycenić swoje przedsiębiorstwo?

0
492
views

Wycena przedsiębiorstwa polega na oszacowaniu wartości firmy w danym momencie czasowym. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym właściciele biznesów coraz częściej zdają sobie sprawę z istoty precyzyjnej wyceny swoich firm. Podpowiadamy, jakimi zasadami kierować się, aby wycena przedsiębiorstwa odpowiadała jego rzeczywistej wartości. 

Analiza finansowa podstawą wyceny przedsiębiorstwa

Kluczowym elementem wyceny firmy jest dokładna analiza finansowa. Dochody i zyski, przepływy pieniężne, aktywa, zobowiązania oraz wskaźniki rentowności mają istotny wpływ na wartość firmy. Aby jak najtrafniej wycenić przedsiębiorstwo, należy zebrać komplet danych finansowych, uwzględniając przy tym prognozę przyszłych wyników.

Dobre praktyki w procesie wyceny firmy

Znajomość wartości firmy to dla właścicieli danego podmiotu podstawa do podejmowania wielu strategicznych decyzji. Zrozumienie zasad związanych z procesem wyceny umożliwia przedsiębiorcom precyzyjne podejście do oceny wartości biznesu.

1.    Zbieranie kompletnych danych

Podstawą trafnej wyceny przedsiębiorstwa są dane – dokładne i kompletne informacje o sytuacji finansowej i operacyjnej danej firmy. Korzystając z pełnego zestawu informacji, jak i prognoz odnośnie przyszłych wyników, jest niezbędne dla dokładnego oszacowania wartości biznesu.

2.    Korzystanie z różnych metod wyceny

Zalecane jest również korzystanie z różnych metod wyceny, takich jak metoda dochodowa, porównawcza i kosztowa. Pozwala to uzyskać bardziej całościowy obraz wartości firmy w porównaniu do zastosowania wyłącznie jednego z podejść wyceny.

3.    Dobre zrozumienie rynku

Do właściwie przeprowadzonej wyceny przedsiębiorstwa niezbędne jest również zrozumienie sytuacji rynkowej, znajomość trendów branżowych oraz nieustanne śledzenie konkurencji.

4.    Uwzględnianie zmienności rynkowej

Na wartość firmy wpływać mogą zmiany rynkowe, których nie wolno ignorować. W procesie wyceny przedsiębiorstwa należy uwzględnić z tego powodu różne scenariusze warunków funkcjonowania danego biznesu.

5.    Współpraca z ekspertami

Jakość wyceny przedsiębiorstwa poprawić można dzięki wsparciu ekspertów w dziedzinie finansów. Przykładem firmy, która w toku wyceny uwzględnia wszystkie aspekty biznesowe przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli jest CMT Advisory. Eksperci CMT do wyceny firmy podchodzą w indywidualny i kompleksowy sposób, przeprowadzając analizę sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu i korzystając z umiejętnie dopasowanej metody szacowania wartości.

Wycena firmy – błędy, których warto unikać

Nieumiejętnie przeprowadzona analiza finansowa może prowadzić do nieprawidłowej oceny zdolności firmy do generowania zysków w przyszłości. Zbyt optymistyczne prognozy dotyczące potencjalnych przepływów mogą być powodem przeszacowania wartości firmy.

Bazowanie wyłącznie na jednej metodzie wyceny – na przykład tylko na metodzie dochodowej lub tylko porównawczej – może dawać niepełny obraz sytuacji firmy. Również sporządzenie wyceny firmy bez wsparcia specjalistów może skutkować niepoprawną interpretacją sytuacji. Niezależnie od celu wyceny firmy, dokładne oszacowanie jej wartości pozwala uniknąć częstych błędów i podejmować bardziej przemyślane decyzje biznesowe.

Materiał zewnętrzny