Przedawnienie zobowiązań podatkowych

0
1052
views

Czy można zawiesić lub przerwać bieg terminu przedawnienia? Kiedy następuje przedawnienie zobowiązań podatkowych wobec US?

Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa albo wskutek doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku. Sposób powstania zobowiązania podatkowego ma wpływ na długość terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Zobowiązanie podatkowe, które powstaje wskutek doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie, np. podatek od nieruchomości, nie powstaje, jeśli decyzja ustalająca została doręczona po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 68 § 1 o.p.).
Jednak jeśli organ podatkowy doręczy decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, to zobowiązanie ustalone w decyzji przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

Więcej na: www.Eurogospodarka.pl