Upadłość dłużnika

0
1069
views

Postępowanie upadłościowe toczy się z reguły przez pewien czas, niekiedy może potrwać nawet kilka lat. W tym czasie sytuacja Twojego przedsiębiorstwa może się zmienić, nie tylko na gorsze, ale także na lepsze.

W takiej sytuacji możesz doprowadzić do zmiany rodzaju postępowania z upadłości likwidacyjnej na upadłość układową.

Jedną z naczelnych zasad postępowania upadłościowego jest określona w art. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (dalej puin) tzw. zasada optymalizacji, zgodnie z którą postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Z tego względu, w zależności od zmiany okoliczności, możliwa jest zmiana orzeczenia o ogłoszeniu upadłości obejmującego likwidację majątku dłużnika na postępowanie z możliwością zawarcia układu.

Zgodnie z art. 16 puin wynika wprost, że sąd może zmienić sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli podstawy przeprowadzenia takiego postępowania ujawniły się po ogłoszeniu upadłości. Zmiana sposobu prowadzenia postępowania podlega obwieszczeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy przesłanki do zmiany postępowania istniały już w czasie prowadzenia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, lecz z jakiegoś powodu nie zostały wykryte, czy też powstały w toku postępowania upadłościowego, np. uzyskanie odszkodowania, pozyskanie inwestora, dokapitalizowanie przez udziałowców.

Więcej na: www.Eurogospodarka.pl