Trochę o Franczyzie

0
1854
views

Jeśli w ogóle franczyza kojarzy Ci się z biznesem, to już dobrze! A warto wiedzieć co ten termin oznacza w szczegółach, bo franczyza to sposób na własny biznes.

Własny biznes, mimo że we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna z najlepszych dróg do wysokich zarobków. I co najważniejsze ryzyko niepowodzenia we własnej dzielności gospodarczej jest we franczyzie mniejsze.

– Podstawowe zasady współpracy na zasadzie franczyzy

1. Franczyzodawca jest właścicielem znaku towarowego i marki sieci franczyzowej.
2. Franczyzodawca sam przetestował koncept biznesowy i wykazał jego rentowność.
3. Franczyzobiorca prowadzi punkt pod szyldem franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca: jego zarobkiem jest zysk osiągnięty na działalności.
4. Franczyzobiorca finansuje zasadniczą część inwestycji w otwarcie punktu i zakup towaru.
5. Franczyzobiorca jest właścicielem mienia znajdującego się w punkcie.
6. Franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę jak właściwie prowadzić działalność (know-how).
7. Franczyzobiorca płaci za licencję franczyzową, płaci także miesięczną opłatę franczyzową za korzystanie z know-how (bezpośrednio w formie opłat lub pośrednio w marżach produktów kupowanych od franczyzodawcy).
8. Franczyzobiorca określa ceny towarów lub usług w swoim punkcie. Zysk (jeśli się pojawi) zależy więc nie tylko od wysokości sprzedaży, ale także od ustalonej marży na produktach.
9. Zwykle franczyzobiorca ma pewien wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu w punkcie.
10. Zasady współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy reguluje umowa franczyzy, a instrukcje jak właściwie prowadzić działalność w ramach franczyzy zebrane są w podręczniku operacyjnym.

– Franczyza jest określeniem pewnego rodzaju umów licencyjnych, które stają się coraz bardziej popularne w wielu sektorach rynku. Również wiele umów dystrybucyjnych i agencyjnych bywa nazywanych franczyzą.

Sam angielski termin „to franchise” oznacza udzielenie przez jedną firmę innej firmie zezwolenia na sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na określonym terytorium. W Europie i w Polsce stosuje się węższe rozumienie pojęcia franczyzy. Franczyzą nazywa się długookresową, stałą umowną współpracę między niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą a franczyzobiorcą, podczas której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki.

– Rodzaje franczyzy

Systemy franczyzowe można podzielić według różnych kryteriów m.in. rodzaju know-how, rodzaju działalności gospodarczej czy sposobu organizacji systemu. Przedstawiamy najważniejsze klasyfikacje.

Według rodzaju działalności:

* Franczyza dystrybucyjna
* Franczyza usługowa
* Franczyza produkcyjna
* Franczyza mieszana

Według rodzaju know-how przekazywanego franczyzobiorcy:

* Franczyza dystrybucji produktu
* Franczyza koncepcji działalności

Według organizacji systemu:

* Franczyza bezpośrednia
* Franczyza wielokrotna
* Masterfranczyza
* Przedstawicielstwo regionalne

Źródło: Biznes Media