KE: Polska powinna podnieść podatki

0
1293
views

Polska powinna podjąć dodatkowe kroki, by do 2012 r. zejść z deficytem finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB – uważa Komisja Europejska. Wskazuje, że do 2013 r. do polskiego prawa powinna być wdrożona na stałe reguła wydatkowa.

We wtorek Komisja Europejska opublikowała rekomendacje gospodarcze i budżetowe dla 27 krajów UE oraz oddzielną rekomendację dla strefy euro, które w czerwcu mają przyjąć państwa Unii. Wydała je na podstawie nadesłanych przez kraje członkowskie planów konwergencji i reform gospodarczych.

„Do 2013 roku Polska powinna przyjąć prawo wdrażające stałą regułę wydatkową, spójną z europejskim systemem rachunkowości” – czytamy we wtorkowych rekomendacjach KE.

Od 1 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała tzw. regułę wydatkową, ograniczającą wzrost wydatków elastycznych państwa i nowych do maksymalnie 1 pkt proc. ponad inflację. Reguła ta miała być tymczasowa.

„Polska powinna wdrożyć ogłoszone w projekcie budżetu na 2012 rok środki (zmniejszające deficyt) oraz zawrzeć nowe stałe środki, by zredukować deficyt do poniżej 3 proc. PKB w 2012 roku i minimalizować cięcia w wydatkach prowzrostowych, czyli np. dofinansowanie projektów unijnych” – czytamy w rekomendacjach.

Państwa UE mają wdrażać rekomendacje KE przez 12-18 miesięcy, by wzmocnić nadszarpnięte kryzysem finanse publiczne i wzrost gospodarczy.

Źródło informacji: PAP