NGO: Rozmowy w toku

0
1382
views

Konsultacje. Miasto zaprasza do dialogu. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji zachęca do udziału w konsultacjach na temat Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń 2012 z organizacjami pozarządowymi (w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).

Konsultacje ruszyły i potrwają do 9 września. Do tego czasu swoje opinie na temat PROJEKTU przesłać można pocztą elektroniczną (na adres konsultacje@um.torun.pl), pocztą tradycyjną (na adres siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konsultacje – NGO”), faksem (na numer: 56 611 86 80) lub przynieść osobiście do powyższej siedziby.
6 września zaś odbędzie się spotkanie w Pokoju z Kuchnią (Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, ul. Wały Sikorskiego 13).
Treść projektu programu znajduje się TUTAJ.
Formularz zgłaszania uwag – TUTAJ.
Rok temu podobne konsultacje odbyły się pomiędzy 11, a 20 października. Swoje uwagi przesłały wówczas cztery pozarządówki, a także dziewięć innych w imieniu Federacji. Łącznie zgłoszono dwadzieścia sześć uwag, z których uwzględniono w projekcie dziewięć.
Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 – TUTAJ.
Zachęcamy do zgłaszania uwag merytorycznych. Poniżej, dla przykładu, zgłoszona przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych o treści:
Rozdział VI Zasady realizacji § 12 ust. 19 „Prezydent Miasta Torunia podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w oparciu o przedłożone przez Komisje oceny i propozycje kwot dotacji”
Zmiana na: „Prezydent Miasta Torunia zatwierdza rekomendowane do współfinansowania przedsięwzięcia”.
Zapraszamy!

MW
www.orbitorun.pl