Doktoranci dla regionalnego biznesu

0
1406
views

Nauka. W czwartek(29 września) odbędzie się konferencja w ramach projektu stypendialnego „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja”. Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

PLAN KONFERENCJI
10.00 -10.10 Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10.10 -10.40 Prezentacje interaktywne doktorantów z regionu:
1. „Wyznaczanie parametrów struktury porów betonów komórkowych”
Karol Pawełkowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)
Marcin Kempiński (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
Paweł Gadzała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki)
Zbigniew Szczepański (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki
Stosowanej )
2. „Zastosowanie ditlenku chloru do odkaŜania nasion”
Joanna Kaniewska (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wydział InŜynierii Mechanicznej)
3. „Kompozyty polimerowe z napełniaczami naturalnymi”
Krzysztof Lewandowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział InŜynierii Mechanicznej)
4. „Regeneracja pędów i zarodków przybyszowych z izolowanych in vitro kwiatów języczkowatych chryzantemy
wielkokwiatowej”
Alicja Tymoszuk (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii)
5. „W głąb oka – Spektralna Tomografia Optyczna”
Danuta Bukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
6. „Analiza strukturalna i chemiczna wielowarstwowych obiektów zabytkowych”
Ewa Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
7. „Od "Jak wygląda?" do "Jak działa?” – rozwinięcie funkcjonalności spektralnego tomografu optycznego
w obrazowaniu oka”
Szymon Tamborski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
8. „Wpływ wyładowań koronowych na właściwości warstwy wierzchniej polilaktydu”
Magdalena Stepczyńska (Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)
9. „Wykorzystanie elektrod diamentowych jako detektorów”
Kazimierz Paprocki (Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)
10.40-11.40 Wystąpienia naukowców z regionu:
10.40-11.00 „Mapy refleksyjności – nowy sposób obrazowania fotoreceptorów siatkówki”
Bartosz Sikorski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Wydział Lekarski)
11.00-11.20 „Nowe metody hydroŜeli i ich aplikacje”
Katarzyna Kazimierska-Drobny (Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki)
11.20-11.40 „WieŜa ciśnień wczoraj, dziś i jutro"
Piotr Brzeziński (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Wydział Technologii i InŜynierii
Chemicznej)
11.40-12.55 Oferta dla biznesu:
11.40-11.55 Przedstawienie oferty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dot. zakresu badań naukowych
wykonywanych przez uniwersytet na rzecz przedsiębiorstw
prof. dr hab. Andrzej Tretyn
11.55-12.10 Przedstawienie oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dot. zakresu badań naukowych
wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw
prof. dr hab. inŜ. Mieczysław Cieszko
12.10-12.25 Przedstawienie oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy dot. zakresu badań naukowych wykonywanych przez uniwersytet na rzecz przedsiębiorstw
prof. dr hab. inŜ. Marek Bieliński
12.25-12.40 Program pilotaŜowy w województwie kujawsko – pomorskim Voucher badawczy
Michał Majcherek – Kierownik Projektu
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
12.40-12.55 Kierunki polityki innowacji Samorządu na rzecz poprawy potencjału innowacyjnego województwa
Andrzej Potoczek – Kierownik Biura Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego