Potwór w sutannie

0
1263
views

Grzech śmiertelny kościoła katolickiego: PEDOFILIA! „La Rebubblica” ogłosiła zwrot w podejściu Watykanu do problemu pedofilii wśród swoich kapłanów.

Podstawą do takiego twierdzenia była homilia wygłoszona w katedrze Westminsterskiej podczas niedawnej pielgrzymki papieża do Wielkiej Brytanii i spotkanie z pięcioma ofiarami wykorzystywania seksualnego przez księży. „Wstyd i upokorzenie”, „Zbrodnia nie do opisania”, tak Benedykt XVI odniósł się do problemu.

Irlandia
Szokiem dla ogólnoświatowej opinii publicznej okazał się raport sporządzony i opublikowany w 2009 roku. Zawierał on wpisy dotyczące bicia i gwałtów na nieletnich w ośrodkach prowadzonych przy irlandzkich zakonach. Prace nad powstaniem raportu były sabotowane zarówno przez władze kościelne, jak i przez mających teoretycznie stanowić organ zwierzchniczo – kontrolny przedstawicieli ministerstwa oświaty. Jedną z nielicznych organizacji, która domagała się ukarania hierarchów kościelnych zarówno za doprowadzenie do opisanego stanu, jak i próby jego tuszowania była organizacja One in Four występująca w imieniu ofiar. Raport i starania One in Four wkszywały również rozwiązania mające na celu pomoc ofiarom. Jedna z propozycji dotyczyła również pomnika upamiętniającego osoby pokrzywdzone przez kościół katolicki.

Belgia
Na początku września zawrzało również w Belgii. W Internecie opublikowany został raport sporządzany na przestrzeniu między styczniem, a lipcem tego roku. Komisja zabrała łącznie 475 skarg, od ofiar poszkodowanych przez przedstawicieli lub pracowników kościoła. Większość z nich dotyczyła molestowania chłopców w wieku 10-14 lat. Raport ujawnił, że molestowane były nawet dwuletnie i czteroletnie dzieci, a trzynaście z ofiar dewiacji księży popełniło samobójstwo. Jeszcze przed ujawnieniem wyników sprawozdania przedstawiciele belgijskiego kościoła prosili wszystkie ofiary pedofilii o wybaczenie oraz deklarowali, że nigdy więcej żaden z przypadków molestowania nieletnich nie zostanie zatajony, a hierarchowie kościoła współpracowali będą z odpowiednimi organami ścigania.

Polska
Najsłynniejszą sprawą molestowania seksualnego w polskim kościele katolickim, to przypadek arcybiskupa Juliusza Paetza. Jest on oskarżany o napastowanie kleryków poznańskiego seminarium. Na podstawie listu poszkodowanych Watykan powołał specjalną komisję, która miała zając się zbadaniem tej sprawy. Komisja ta nie znalazła podstaw mogących świadczyć jako potwierdzenie stawianych Paetzowi zarzutów i zawiesiła swoje działania. Arcybiskup zrezygnował z piastowanego stanowiska w marcu 2002 roku, jednak zaznaczył, że nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Innymi przypadkami molestowania były sprawy księdza Michała z Tylawy, Andrzeja ze Szczecina i mrożące krew w żyłach oskarżenia przeciwko jednemu z bydgoskich księży, który miał dopuścić się molestowania nieletniego i utrwalić treści pornograficzne z jego udziałem.

Co roku na świecie zgłaszanych jest 250 nowych przypadków pedofilii oskarżających kapłanów kościoła katolickiego. Po opublikowaniu belgijskiego raportu pełnomocnik episkopatu Niemiec ds. pedofilii w kościele biskup Stephan Ackermann zapowiedział zaostrzenie obowiązujących od 2002 roku wewnętrznych przepisów dotyczących karania i przeciwdziałania nadużyciom seksualnym w kościele. Watykan nie może stać się ostoją księży oskarżanych o pedofilie, tak jak to ma miejsce w przypadku bostońskiego kardynała Bernarda Law, który korzysta z tamtejszego immunitetu. Sprawy te, tak jak to miało miejsce dotychczas choćby w przypadku belgijskiego biskupa Rogera Vangheluwena nie mogą być przez kościół zatajane. Może należy wziąć przykłada z innego belgijskiego biskupa Jozefa de Kesel i przemyśleć sprawę zniesienia katolickiego celibatu?

ZielonyDziennik.pl

eioba