Pożyczki na remont budynku

0
1223
views

Jak co roku Urząd Miasta Bydgoszczy rozpoczyna przyjmowanie wniosków właścicieli kamienic zainteresowanych uzyskaniem pożyczki na remont budynku.

W 2012r. w budżecie miasta na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 600 000 zł. Wnioski właścicieli kamienic zainteresowanych uzyskaniem takiej pożyczki przyjmowane będą w terminie do dnia 15 marca 2012r. w sekretariacie Zespołu ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkaniowej przy ul. Jezuickiej 14a.
W ubiegłym roku udzielone pożyczki pozwoliły na wymianę okien, remont dachów oraz remont elewacji budynków.

Zasady otrzymania pożyczki:
1. pożyczki przeznaczone są dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, w których mieszka przynajmniej jeden najemca opłacający do dnia 9 lipca 200Ir. czynsz regulowany;
2. udzielane są do 60% wartości kosztorysowej remontu i nie mogą przekraczać kwoty: 75 000,00 zł;
3. pożyczka jest nieoprocentowana, pobierana jest jednak opłata manipulacyjna w wysokości 1% jej nominalnej wartości;
4. okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat chyba, że pożyczkobiorca wniesie o krótszy okres spłaty;
5. spłata rat następuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego po wypłaceniu
6. zabezpieczeniem spłaty jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości pożyczkobiorcy.

Szczegółowe informacje o zasadach i trybie udzielania pożyczek na remont budynków mieszkalnych oraz druki wniosku można uzyskać w siedzibie Wieloosobowego stanowiska ds. Polityki Mieszkaniowej przy ul. Jezuickiej 2 (II piętro, pokój nr 5, tel. 52-5858054).

KH

Źródło: bydgoszcz