0,3 proc. podatku zamiast Funduszu Kościelnego?

0
1371
views

W czwartek, 15 marca podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, rząd przedstawił stronie kościelnej propozycję związaną z likwidacją Funduszu Kościelnego. W zamian obywatele mieliby przeznaczać ,03 proc. rocznego podatku na działalność Kościołów i związków wyznaniowych.

Instytucje religijne miałyby samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Możliwość przekazywania części podatku przez obywateli mogłaby obowiązywać już od stycznia przyszłego roku, zaś samodzielne płacenie składek rok później.

Według szacunków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji suma przekazywanego przez obywateli podatku na Kościoły i związki wyznaniowe osiągnęłaby kwotę ok. 100 mln zł rocznie, co odpowiadałoby dotychczasowym wydatkom państwa na te cele.

Jak podkreśla ministerstwo, ustawa miałaby być elementem prac zmierzających do reformy systemu emerytalnego w Polsce. Kościoły i związki wyznaniowe w kwestii ubezpieczeń zyskałyby samodzielność.

Minister Michał Boni poprosił Kościoły i związki wyznaniowe, by wydały opinie na temat projektu założeń nowelizacji o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego w ciągu 30 dni.

Strona kościelna uważa, że zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego powinny być poprzedzone dwustronną umową. Zaznaczała też, że Fundusz powinien zostać przekształcony, ale nie zlikwidowany.

Zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego zapowiadał już w swoim expose premier Donald Tusk.

Kmiec

Źródło: pap.pl