GUS: bezrobocie ponad 13,5 proc

0
1364
views

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lutego br. 13,5% wobec 13,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lutym 2011 roku stopa ta wyniosła 13,4%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 2.168,2 tys., czyli była wyższa o 46,6 tys. (2,2%) niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 17,9 tys. (tj. 0,8%).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym br. 211,0 tys. wobec 287,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 212,6 tys. przed rokiem, podał też GUS.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 13,5%.

W budżetu 2012 rząd zapisał spadek tego wskaźnika do 12,3% w grudniu 2012 r.

Sprzedaż detaliczna w lutym 2011 r. wzrosła o 1,2% w ujęciu miesięcznym, ale zwiększyła się o 13,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W styczniu 2012 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 14,3% r/r (wobec wzrostu o 8,6% r/r w grudniu).

Jedenastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 10,4%. Rozbieżności w ich oczekiwaniach były bardzo znaczne i wahały się od 7,6% do 14,3% przy średniej na poziomie 10,43%.

Źródło informacji: securities