Film Toruń w UNESCO

0
1344
views

W roku 2012 mija 15 lat od wpisania Zespołu Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym roku kończy się także realizacja projektu "Toruń – Hanza nad Wisłą".

Zobacz, czego udało się dokonać przez 15 lat i dlaczego Toruń jest tak wyjątkowy.

15 lat po wpisie Toruń może się poszczycić wieloma wspaniale odnowionymi zabytkami. Obecnie w mieście realizowane są trzy duże programy konserwatorskie z udziałem funduszy unijnych: Toruńska Starówka, Lokalny Program Rewitalizacji i praktycznie już zakończony, znajdujący się w fazie rozliczenia projekt "Toruń – Hanza nad Wisłą". Miasto, przy wsparciu funduszy zewnętrznych, w minionym piętnastoleciu zainwestowało w odnowę zabytków, rewitalizację ich otoczenia i nawierzchni ulic łącznie około 250 mln zł. Swoje kamienice odnawiają też właściciele prywatni, często wspierani dotacjami miejskimi. Zespół Staromiejski Torunia jest jednym z 13 polskich miejsc obecnych na Liście UNESCO.

Starania o wpisanie Torunia na listę UNESCO miały początek w latach 90. ubiegłego wieku. Ostatecznie 6 grudnia 1997 roku Zespół Staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

 

Źródło: torun.pl