W obronie polskich samorządów

0
1393
views

Na kształt naszego miejskiego budżetu mają wpływ nie tylko działania lokalnej władzy, ale również dyspozycje rządowe. W latach 2006-2011 polski Sejm wprowadził liczne zmiany w ustawach, które zmniejszyły dochody własne samorządu. Jednocześnie samorządom dodawane są kolejne zadania bez rekompensaty ze strony państwa. W ostatnim roku koszty związane z ustanowieniem pieczy zastępczej, jak również z wprowadzeniem nowych standardów opieki społecznej. Lista zadań i działań szkodzących budżetom gmin jest bardzo długa, stąd też problemy te wielokrotnie dyskutowano w trakcie Zgromadzeń Ogólnych Związku Miast Polskich, także na ostatnim posiedzeniu w Karpaczu.
Przy Związku Miast Polskich, zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu zmiany ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Celem głównym zawiązanej inicjatywy jest przywrócenie poziomu i zabezpieczenie wydajności dochodów samorządów. Tym samym samorządy zamierzają wywierać realny wpływ na kształt ustaleń bezpośrednio wpływających na stan finansów miast i gmin. Partnerami Związku Miast Polskich w tej inicjatywie są Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Województw RP oraz Unia Miasteczek Polskich.