Apel prezydenta o „mapę drogową” dla regionu

0
1216
views

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się z apelem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określającej priorytety województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

w obszarze budowy i modernizacji dróg krajowych i wojewódzkich oraz uwzględnienia tych priorytetów w powstającej strategii rozwoju województwa.

Apel skierowany został do bydgoskich radnych zasiadających w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W piśmie prezydent podkreśla, że kluczowe znaczenie ma budowa dróg szybkiego ruchu S-5 i S-10 oraz apeluje o jednobrzmiący głos w uznaniu tych priorytetów.

– Moim zdaniem, a mam nadzieję, że i Państwa Radnych, po zrealizowaniu budowy autostrady A-1 oraz prowadzących do niej dróg dojazdowych kluczowe znaczenie w naszym województwie ma budowa dróg szybkiego ruchu S-5 oraz S-10, w pierwszej kolejności na odcinku pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Obie inwestycje pozostają w gestii polityki rządu, jednak jednobrzmiący głos władz województwa i samorządów z zachodniej części naszego regionu sprzyjać będzie podjęciu przez rząd w tej kwestii pozytywnych i mocno oczekiwanych przez nas decyzji – napisał prezydent. – Konsekwencją przyjęcia proponowanych priorytetów jest dostosowanie do nich także inwestycji wojewódzkich. W latach 2007-2013 decyzjami samorządu województwa modernizowano w pierwszej kolejności drogi wojewódzkie zapewniające dostępność do autostrady A-1. Przykładami są inwestycje na drogach wojewódzkich Grudziądz-Rypin czy Żnin-Włocławek. Wierzę, że zrealizowanie przy Państwa poparciu opisywanych inwestycji będzie silnym bodźcem rozwojowym nie tylko dla miast i gmin leżących przy drogach S-5 i S-10, ale całego regionu.

Spowoduje także zrównoważenie dostępności do najwyższej klasy dróg na terenie całego województwa – czytamy w liście prezydenta do bydgoskich radnych sejmiku.

(AS)
Źródło: bydgoszcz.pl