Koniec z niezrozumiałym językiem urzędników i prawników

0
1363
views

Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, rozpoczyna akcję „Język urzędowy przyjazny obywatelom”. Działaniu patronują Rada i Fundacja Języka Polskiego. Projekt ma na celu poprawienie przystępności tekstów prawniczych i urzędowych.

Od maja 2011 r. przez rok pisma wystawiane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analizowane były przez sztab językoznawców. Eksperci oceniali teksty na płaszczyznach poprawności: gramatycznej, stylistycznej, interpunkcyjnej i ortograficznej. W ciągu dwunastu miesięcy obcowania z komunikatami obu urzędów, sprawdzającym przede wszystkim rzuciła się w oczy zbyt duża obecność zdań wielokrotnie złożonych. To był największy zarzut wobec urzędników.
Na konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj, 28 maja, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz przytaczała absurdy zawarte w pismach wystawianych w MUW i BRPO, ukazując ich braki i niedociągnięcia.
Rzecznik nadzieję na zmianę pokłada w mediach: „Liczę na państwa wsparcie, gdyż musimy uczynić z naszej akcji ogólnopolski ruch. Zaczynamy zmiany od siebie, ale prosimy was o pomoc”.
Znawcy polszczyzny ocenili umiejętności językowe urzędników na 3+. Jednak życie wystawia tylko dwie oceny: albo 1 albo 5. W oczach petentów, bliżej instytucjom do „jedynki”, a właśnie zdanie przeciętnego Kowalskiego liczy się najbardziej.

Radosław Kołodziejski