Iłła. Była sekretarzem Józefa Piłsudskiego

0
1097
views

Kazimiera „Iłła" Iłłakowiczówna, urodziła się dnia 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie. Zmarła natomiast dnia 16 lutego 1983 roku w Poznaniu. Była ona polską poetką i prozaikiem, wyróżniającym się szczególną dramaturgią swoich utworów. Była nieślubną córką Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana, syna sławnego Tomasza, zwanego Promienistym.

Została wcześnie osierocona, toteż przygarnęła ją ciotka Zofia Buyno z Zyberk-Platerów, która stała się swego rodzaju przybraną matką poetki.
Młode życie poetki
W latach 1908 – 10, Kazimiera studiowała w Oksfordzie, zaś od roku 1911, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podczas pierwszej wojny światowej, służyła jako sanitariuszka w armii rosyjskiej. Tuż po wyzwoleniu, pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będąc sekretarzem Józefa Piłsudskiego. W latach 1936- 38, odbyła tournée po Europie z wykładem dla Polonii o marszałku Piłsudskim. We wrześniu 1939 roku, ewakuowała się do Rumunii gdzie spędziła wojnę. Dwa lata po wyzwoleniu, wróciła do Polski i zamieszkała w Poznaniu.
Życie literackie
Należała do najwybitniejszych postaci życia literackiego stolicy, w dwudziestoleciu międzywojennym. We wczesnej młodości fascynował ją ruch feministyczny, owiany żywym modernizmem. Zawsze jednak, głęboko wierząca, odczuwała nieskrywaną więź z Bogiem. Iłła, miała rozległy krąg przyjaciół. Po wojnie, pozbawiona pracy etatowej, osiadła w Poznaniu, zajmując się przekładami literatury Goethego i Tołstoja. W ostatnich latach życia, po nieudanej operacji jaskry, była ociemniała, znosząc swój stan z wielkim hartem ducha.
Niesłychanie zdolna
Jako poetka, Iłłakowiczówna ujawniała oryginalną wyobraźnię, zmysł obserwacji, malarską i dynamiczną zdolność opisu. Wpłynęła też na nią tradycja literacka baroku i romantyzmu, którą wprost ubóstwiała. Związana towarzysko z grupą Skafander, zachowała odrębny charakter swej poezji. Debiutowała w okresie Młodej Polski, natomiast dojrzałość artystyczną osiągnęła w dwudziestoleciu międzywojennym.
W miesiącu urodzin tej wielkiej Polki, przypomnijmy sobie jej życie, które było związane z kolejnym bohaterem sierpniowym marszałkiem Józefem Piłsudskim.

Ewa Michałowska – Walkiewicz