Czy można odliczyć od podatku składki na organizacje przedsiębiorcze?

0
1248
views

Składki płacone na rzecz organizacji zrzeszającej przedsiębiorców są zaliczane do wydatków podatkowych tylko wtedy, gdy udział w nich jest obowiązkowy.

Jeśli członkostwo jest dobrowolne szanse na rozliczenie opłat są niewielkie.

Nie wszystkie rodzaje wydatków ponoszonych na rzecz organizacji zrzeszających liczą się jako koszty uzyskania przychodów. To czy mogą zostać one rozliczone zależy od charakteru organizacji – obowiązkowej lub dobrowolnej – tłumaczy Tax Care.

Przy obowiązkowym członkostwie, wymaganym przy prowadzeniu działalności gospodarczej, płacone składki można dodać do kosztów podatkowych, gdyż mocno wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Gdy przynależność do organizacji jest dobrowolna, z zasady brak możliwości rozliczania poniesionych na jej rzecz kosztów. Zasada ta posiada jednak wyjątki. Jednym z nich są koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa z dziedziny turystyki, wypoczynku oraz sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Jeśli firma spełniająca wymogi w kwestii dziedziny działalności ma możliwość uznania płaconych składek jako części kosztów uzyskania przychodów.

Kolejnym wyjątkiem są składki płacone na członkostwo w organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, które działają na podstawie odrębnych ustaw. Jeśli przedsiębiorca zostanie postawiony przed tą sytuacją, może odliczyć przekazane składki. Dojdzie do tego jednak tylko wtedy, gdy wysokość łączna składek w roku podatkowym nie wyniesie więcej niż 0,15 procenta pieniędzy przeznaczonych na składkę ubezpieczenia społecznego w poprzednim roku fiskalnym.

Tax Care

 

Źródło: E-prawnik.pl