Złe wiadomości dla polskich podatników

0
1252
views

Prawie zupełny koniec ulgi na internet i duże zmiany w ulgowym hicie, czyli odpisie na dzieci – takie będą zmiany w PIT-ach za 2013 rok – pisze "Gazeta Wyborcza".

Nie ma dobrych wieści dla polskich podatników. Z końcem roku z ulg podatkowych niemal zupełnie zniknie odpis za wydatki na dostęp do internetu. To bardzo popularna ulga. W rozliczeniu za 2011 rok skorzystało z niej 4,1 mln podatników. Zwykle zyskiwali po sto kilkadziesiąt złotych. Ulga straciła rację bytu, bo internet staniał i spowszedniał. Tak tłumaczy się resort finansów.

W 2013 r. zakres ulgi internetowej zostanie ograniczony. Wydatki w ramach tej ulgi w dotychczasowej wysokości (760 zł) będą mogły bowiem odliczać jedynie te osoby, które od momentu wejścia ulgi w życie nigdy z niej nie korzystały. Osoby te będą mogły dokonać omawianego odliczenia wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Ustawodawca pozostawił również ulgę dla osób, które po raz pierwszy z niej skorzystają w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. i po zmianie przepisów odliczałyby ją jedynie przez rok. Te osoby będą mogły z niej skorzystać również w zeznaniu za 2013 r.

 

Źródło: Media