Jak najlepiej oszczędzać?

0
1292
views
Zdarza się, że osoby dysponujące wolnymi środkami nie mają pomysłu, w co i jak lokować swoje pieniądze. Sprawy nie ułatwia fakt, że na rynku występuje olbrzymia ilość instrumentów, które można wykorzystać do tego celu.

Dlatego też porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła przedstawić wady i zalety tych najbardziej popularnych.

Oszczędzanie pieniędzy ma sens – dzięki temu możemy zaspokoić swoje codzienne potrzeby, a także sfinansować wiele różnych wydatków (mieszkanie, samochód czy wakacje). Problem jednak w tym, że nie wszyscy potrafią się odpowiednio zmobilizować do odkładania nadwyżek finansowych, a co więcej, często nie rozumieją zasad działania poszczególnych produktów przeznaczonych do tego celu. Zobaczmy zatem za pomocą jakich instrumentów można efektywnie pomnażać swoje oszczędności.

Konto oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe, jak sama nazwa wskazuje, służy do gromadzenia oszczędności. Zazwyczaj jest ono bezpośrednio powiązane z tradycyjnym rachunkiem bankowym, który wykorzystywany jest do dokonywania codziennych transakcji (wpływ wynagrodzenia, opłacanie rachunków itd.). Konto oszczędnościowe, w przeciwieństwie do zwykłego ROR’u, jest jednak oprocentowane, co pozwala odpowiednio pomnażać ulokowane na nim pieniądze.

Konta oszczędnościowe są prowadzone bezpłatnie i ma je w ofercie praktycznie każdy bank. Trzeba jednak pamiętać, że można z nich wykonać tylko jeden darmowy przelew w miesiącu (nie jest to jednak regułą – zależy od polityki konkretnego banku), a każdy następny jest już dodatkowo płatny. Lokata bankowa

Lokata bankowa to chyba najpopularniejszy i najlepiej znany produkt służący do pomnażania naszych pieniędzy. Działa ona na zasadzie „pożyczki” udzielanej bankowi przez danego klienta na określony w umowie okres. Po jego upłynięciu bank zwraca klientowi pieniądze wraz z narosłymi odsetkami. Lokaty można zakładać na różne okresy, najbardziej popularne to 3, 6 i 12 miesięcy.

Lokaty należą do jednych z najbezpieczniejszych produktów na rynku. Pieniądze na nich zgromadzone objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys. euro. BFG swoją ochroną obejmuje także środki ulokowane na kontach oszczędnościowych.

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe umożliwiające inwestowanie w praktycznie każdy rodzaj aktywa występujący na rynku. Pieniądze można ulokować chociażby na rynku akcji, w walutach, surowcach, produktach rolnych, czy też w nieruchomościach. Możliwości inwestycyjnych jest naprawdę bardzo wiele.

Produkt strukturyzowany zazwyczaj zapewnia stu procentową ochronę wpłaconego kapitału. Pozwala na to jego konstrukcja, która w głównej mierze składa się z portfela obligacji, które mają zapewnić zwrot kapitału w dniu zapadalności produktu oraz opcji opartej o wybrane aktywo bazowe. Oczywiście, na rynku można spotkać „struktury” oferujące niższy poziom gwarancji kapitału, ale nie są one zbyt popularne.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to instytucje świadczące usługi zbiorowego pomnażania pieniędzy. Polega Fundusz zbiera od inwestorów środki, po czym lokuje je w wybrany rodzaj instrumentu finansowego. W zależności od rodzaju funduszu, zebrane pieniądze są lokowane w akcjach, obligacjach, nieruchomościach czy też instrumentach rynku pieniężnego. Udział poszczególnego aktywa w danym funduszu zależy od zarządzającego, czyli od osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Pomnażanie pieniędzy za pomocą funduszy niesie ze sobą ryzyko straty, a co za tym idzie decyzja taka powinna być podjęta z pełną świadomością. Należy jednak wspomnieć, że możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w fundusze są dużo wyższe niż te, jakie można osiągnąć pomnażając swoje pieniądze przy pomocy lokat czy kont oszczędnościowych.

Nieruchomości

Nieruchomości stanowią doskonałe uzupełnienie produktów służących do pomnażania oszczędności. Co prawda ten rodzaj inwestycji jest raczej skierowany do osób dysponujących dość znacznymi zasobami wolnej gotówki, ale warto się nad nim zastanowić. Nieruchomości w długim terminie mogą bowiem przynieść zadowalające stopy zwrotu. Trzeba jednak wiedzieć, że do tego typu inwestycji należy podchodzić długoterminowo.

Inwestować w nieruchomości mogą także osoby nie posiadające dużych oszczędności. Opcję taką umożliwiają chociażby specjalne fundusze inwestycyjne, które zbierając środki od mniejszych inwestorów, lokują je potem w różnego typu nieruchomościach.

Na rynku występuje wiele sposobów pomnażania pieniędzy. Rynek finansowy udostępnia zarówno bezpieczne i nisko oprocentowane instrumenty, jak również te agresywne oferujące wysokie stopy zwrotu. Każdy człowiek jest inny, dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania zależy tylko i wyłącznie od samego klienta. Dla jednych ważniejsze jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym środkom, a dla drugich osiągnięcie wysokiego zarobku. Prawda jednak jak zwykle leży po środku.

 

Jacek Kasperczyk
Comperia.pl