Bogate gminy będą płacić

0
1349
views

Bogatsze gminy  nadal będą wspierać te biedniejsze. Taka jest konsekwencja i decyzja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny zbadał, – na wniosek Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz na wniosek Rady Miasta Krakowa – niektóre przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Trybunał ocenił przepisy kształtujące obowiązek gmin oraz powiatów, dokonywania corocznych wpłat do budżetu państwa tzw. janosikowego.

Przepisy te tworzą tzw. mechanizm wyrównania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawcy nie zakwestionowali dopuszczalności wprowadzenia takiego mechanizmu.

Zarzucili, że przepisy ustawy o dochodach, na podstawie których ustala się krąg podmiotów zobowiązanych do wpłat wyrównawczych , a także przepisy określające zasady podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, nie spełniają standardów konstytucyjnych – czytamy na stronie TK.

Trybunał podzielił zarzut wnioskodawców, że art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach, regulujący sposób dysponowania m.in. niewykorzystanymi środkami uzyskanymi z wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej, jest niezgodny z zasadą wyłączności ustawy w zakresie określania źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego (art. 167 ust. 3 konstytucji).

Trybunał uznał, że upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dysponowania wspomnianymi środkami, bez wskazania jakichkolwiek kryteriów w oparciu, o które podział środków następuje nie spełnia wymagań art. 163 konstytucji.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

e-prawnik.pl