Nnowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

0
1112
views

Posłowie na ostatnim posiedzeniu w piątek znowelizowali  ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nowela ma zwiększyć przejrzystość dotychczasowych przepisów oraz usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za przyjęciem ustawy głosowało 449 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu.
Nowelizacja określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Ustawa rozszerza także m.in. katalog dochodów budżetu województwa o odsetki bankowe i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności.
 
 
 
PAP