Mobilna Gdynia z aktywnymi mieszkańcami

0
1346
views

Stworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej czy buspasy pod kontrolą wizyjną to tylko niektóre pomysły, które będą realizowane przez Gdynię, w drodze konsultacji z mieszkańcami, w ramach europejskiego projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility).

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami w zakresie m.in.: rozwoju systemów i usług „web 2.0", wykorzystywaniu przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych, zaangażowania mieszkańców w planowanie mobilności i poprawę jakości usług.

W Gdyni, w ciągu czterech lat trwania projektu, planuje się zrealizować m.in. następujące inicjatywy:

– opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje;
– przygotowanie analiz, projektów, symulacji dotyczących transportu miejskiego opartego na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie;
– utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy);
– zastosowanie w dwóch trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji;
– zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy dzięki instalacji na sieci superkondensatora;
– wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy);
– wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy);
– utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0", która pozwoli włączyć gdynian w  planowanie sieci transportowej w mieście;
– utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).

Całkowity koszt projektu, realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, wynosi ponad 13 mln euro, w tym ok. 805 tys. euro przeznaczono na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni. Projekt rozpoczął się dnia 1 grudnia 2012 r. i potrwa 48 miesięcy.
 

Redakcja PT