Prokuratura Europejska – koniec z nadużyciami środków z unijnego budżetu

0
982
views

Unia Europejska ma dosyć marnowania unijnych pieniędzy. Do walki z nadużyciami przy wykorzystywaniu unijnych środków pieniężnych powołana zostanie Prokuratura Europejska. Zgodnie z planem, ma ona zacząć działać od 2015 roku. Jednakże, co dziwi, nie wszystkie unijne państwa chcą wziąć udział w tym projekcie (nie wezmą Wielka Brytania i Dania).

Instytucja, zgodnie z założeniami miałaby być kierowana przez prokuratora europejskiego, który miałby posiadać czterech zastępców. W każdym kraju, który przystąpiłby do realizacji projektu, działałby wydelegowany prokurator, który byłby niezależny od krajowych struktur organów ścigania. Koordynacją wszystkich działań miałoby się zająć tak zwane kolegium dziesięciu – oprócz prokuratora
Europejskiego i jego czterech zastępców, w jej skład miałoby wchodzić także pięciu prokuratorów delegowanych.

Nowa instytucja miałaby prowadzić około dwóch i pół tysiąca spraw rocznie. Po zakończeniu jej śledztwa, sprawy przejmowały by sądy krajowe, które wymierzałyby kary zgodne z przepisami, obowiązującymi w danym kraju. Nie miałaby ona swojego stałego miejsca, prokuratorzy pracowaliby na terenie państw członkowskich, koordynując pracę prokuratur krajowych wszędzie tam, gdzie zachodziłoby podejrzenie nadużyć dokonanych wobec budżetu unijnego.