Wielki Mur do obrony przed tsunami – projekt polskiego naukowca

0
1932
views

Dr inż. arch. Stefan Niewitecki stworzył projekt, który ma ochronić Japonię przez kolejnym tsunami. Projekt naukowca Katedry Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego Politechniki Gdańskiej zakłada, że na wybrzeżu Japonii powinien powstał tzw. Wielki Mur, mający 2200 kilometrów długości i 22 metry wysokości.

Zdaniem Stefana Niewiteckiego, takie rozwiązanie wystarczyłoby do zabezpieczenia Japonii przez katastrofalnymi skutkami tsunami.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia tsunami w ciągu najbliższych trzydziestu lat jest bardzo wysokie i zdaniem naukowców sejsmologów wynosi dziewięćdziesiąt procent. Jest zatem niemal pewne, że niszczycielska fala wody uderzy w Japonię.

 

Czy projekt polskiego architekta jest możliwy do sfinansowania? Zdaniem dr inż. arch. Stefana Niewiteckiego, koszt budowy Wielkiego Muru Japońskiego mógłby wynieść ok. 140 mld dolarów.

To mnóstwo pieniędzy, ale warto pamiętać o tym, że ostatnie, tragiczne w skutkach tsunami z 2011 roku spowodowało straty materialne, które oszacowano na trzysta miliardów dolarów. Zatem ekonomiczny sens zbudowania muru został potwierdzony.

 

Projekt, a raczej jego pierwsza wersja, powstał już w 1972 roku. Wtedy to Stefan Niewitecki, wówczas student trzeciego roku Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej zgłosił do międzynarodowego konkursu „Misawa Homes Architects” swój projekt zapory przeciwko tsunami. Projekt został nazwany Wielkim Murem Japońskim.

 

Polski naukowiec opracował pięć wariantów muru, które można dostosowywać do danego rodzaju wybrzeża i stopnia urbanizacji w danym miejscu. Polski architekt przewidział także, iż w niektórych miejscach częścią składową muru mogłyby być budynki mieszkalne.

 

ZienonyDziennik.pl, ml

.źródło: Politechnika Gdańska, www.pg.gda.pl