Kilka tysięcy dzieci skorzystało z letniego wypoczynku

0
1345
views

Kilka tysięcy dzieci skorzystało w tym roku z letniego wypoczynku w formie kolonii, półkolonii i „Wakacyjnych placów zabaw”. Zajęcia sfinansowane zostały z budżetu miasta.

Na koloniach w Ośrodku Harcerskim w Funce wypoczywało 500 dzieci. W programie kolonii, obok różnych atrakcyjnych form wypoczynku, realizowany był program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W półkoloniach profilaktycznych „Artystyczne wakacje”, realizowanych na terenie 24 placówek oświatowych z terenu miasta, uczestniczyło 1400 dzieci. Dzieci i młodzież w grupach 15-20-osobowych, pod opieką wychowawców i psychoprofilaktyków, uczestniczyły w programach profilaktyczno-wypoczynkowych. Celem było pokazanie różnych alternatyw spędzania czasu wolnego, a także odkrywanie własnych zasobów i talentów. Dzieci pod okiem fachowców nie tylko poznawały zasoby kulturalne miasta, ale także miały okazję tworzyć własną wizję sztuki, uczestnicząc aktywnie w różnych formach warsztatowych.

Trzecia forma wypoczynku, „Wakacyjne place zabaw”, adresowana była do dzieci i ich opiekunów w miejscu zamieszkania. Zorganizowany wypoczynek na placach zabaw realizowany był przy współpracy rad osiedli. Zajęcia te potrwają do 30 sierpnia. Ta forma zorganizowanego wypoczynku dla dzieci przebywających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania już kolejny rok cieszy się sporym zainteresowaniem. Na 16 placach zabaw pod okiem animatorów wolny, wakacyjny czas na zorganizowanej zabawie aktywnie spędza kilka tysięcy dzieci wraz z opiekunami.

Łącznie na zorganizowanie letniego wypoczynku miasto przeznaczyło prawie 900 tys. zł. Zadanie zorganizowania letniego wypoczynku w formie kolonii, półkolonii i „Wakacyjnych placów zabaw” koordynował Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.

Wszystkich, w szczególności najmłodszych mieszkańców miasta zapraszamy na podsumowujący koncert z okazji „Zakończenia lata 2013”, który odbędzie się 30 września na Błoniu w godz. 10.00-13.30 przy ul. Broniewskiego 1 (za targowiskiem).