ZUS wypłaci zawieszone emerytury

0
1292
views

Rząd przygotował ustawę, której przepisy przewidują wypłatę zawieszonych świadczeń emerytalnych dla osób, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę u dotychczasowego pracodawcy.

Przygotowany projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., który orzekł niekonstytucyjność przepisów dotyczących cofnięcia prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego. Osoby te stanęły wówczas przed dylematem – przejść na emeryturę i rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, bądź zrezygnować z jej otrzymywania i kontynuować pracę.

Wypłatę zawieszonych świadczeń otrzymają osoby, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę. Podstawą do obliczenia zaległej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem waloryzacji i odsetek określonych przepisami prawa cywilnego.

Przepisy projektowanej ustawy regulują również sytuację pracujących osób, które pobierały tzw. wcześniejszą emeryturę.

źródło: www.premier.gov.pl