Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

0
1672
views

Większość zarządców prywatnych  kamienicy ma problem z formalizacją wysokości podnoszonych czynszów dla zamieszkałych w nich lokatorach.

W ubiegłym roku czesto podnoszono wysokość stawek czynszu z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale lokalu mieszkalnego z Urzędu Dzielnicowego czy Urzędu Miasta, kwestionują te podwyżki twierdząc, że obowiązuje ich czynsz regulowany. Stawka ta na dzień dzisiejszy jest niższa jak ta, która obowiązuje w mieszkaniach w zasobach gminnych.

Administratorzy proszą często jednak o konkretną informację, czy ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku unieważniła ustawę z 1994 roku. Czy po 12 listopada 1994 roku najem nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej spowodował utratę skutecznego wywiązywania się ze swoich zobowiązań dotychczasowego wynajmującego i czy najemca traci też swoje prawa w kwestii regulacji czynszu.

Kiedy i na podstawie jakiej regulacji czynsze regulowane w prywatnych kamienicach przestały obowiązywać?. Na te i wiele innych pytań nalerzy szukać odpowiedzi w ustawie  o ochronie praw lokatorów, itd.

Z art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego wynika, że traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych (…)

 

B-media