Tak rząd chce pomagać seniorom

0
1101
views

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w piątek o rządowym programie dotyczącym polityki senioralnej. Minister przypomniał główne tezy Założeń długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020.

Ich realizacja wymaga przyjęcia horyzontalnej strategii wobec wszystkich aspektów życia osoby starszej, przekraczania granic kompetencyjnych między instytucjami oraz zapewnienia właściwej profilaktyki zdrowotnej w każdym okresie życia.

– Wsparcie osób w wieku 50 i 60 na rynku pracy jest

W końcu ubiegłego roku sięgnął 40 proc. – przypominał minister. – Dlatego w przygotowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidujemy znaczne dofinansowanie dla firm, chcących zatrudniać osoby starsze.

 

Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza bardzo ważna jest też aktywność społeczna starszych Polaków. – Emerytura nie może oznaczać wypadnięcia na margines społeczeństwa. Osoby starsze są potrzebne społeczeństwu do przekazywania wiedzy czy kształtowania właściwych relacji rodzinnych i międzypokoleniowych – zaznaczył minister. – Widzę tu ogromną rolę organizacji pozarządowych. Do nich kierujemy kolejną edycję Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych, na który w tym roku przeznaczyliśmy 40 mln zł. Program jest wieloletni, co oznacza, że ma zapewnione finansowanie do roku 2020.

– Polityka senioralna jest po to, by zauważać i spełniać potrzeby osób starszych – zakończył swoje wystąpienie minister Kosiniak-Kamysz, przypominając swojego poprzednika Jacka Kuronia, apelującego o dostrzeganie w wielkiej polityce problemów poszczególnych ludzi.

W panelu dyskusyjnym Polityka senioralna Polski uczestniczyła dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza. Podkreśliła, że Założenia długofalowej polityki senioralnej są dokumentem, kierowanym do nas wszystkich i od nas będzie zależało powodzenie w jego realizacji. – Bardzo ważnym elementem polityki senioralnej jest profilaktyka, nie tylko zdrowotna, ale także społeczna – powiedziała dyrektor Breza.

Kolejnym ważnym tematem podczas drugiego dnia Kongresu były problemy zdrowia osób starszych. Dyskutowano na temat zdrowia publicznego, inwestowania w opiekę zdrowotną oraz skonsolidowanej opieki nad seniorami.

(źródło: www.mpips.gov.pl)