VII edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2017” .

0
1894
views

Konkursu którego celem jest wspieranie inicjatyw i działań ukierunkowanych na promowanie sukcesów Polskich innowatorów.

Pragniemy, aby i ta edycja Konkursu spełniła związane z nią oczekiwania, istotnie przyczyniając się do szerokiej popularyzacji instytutów naukowo-badawczych, firm, przedsiębiorstw i podmiotów podejmujących działania oraz ich projektów ukierunkowanych na tworzenie produktów Innowacyjnych.Zapraszamy

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych
rozwiązań mających nowatorski charakter.
Ideę Konkursu stanowi przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie nowych technologii i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji nowoczesnych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz których innowacyjnymi produktami zainteresowana jest polska gospodarka.
Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła Konkursu.
Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:
 1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo;
 2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
 3. Energetyka, elektrotechnika;
 4. Górnictwo i hutnictwo;
 5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka;
 6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
 7. Mechanika, maszyny i urządzenia;
 8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia;
 9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
 10. Technika wojskowa;
 11. Transport, komunikacja;
 12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania;
 13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym
Termin składania aplikacji do VII edycji Konkursu upływa w dniu 15 października 2017 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 14 listopada 2017r. podczas uroczystej
Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5
Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie www.laurinnowacyjnosci.pl