Korzystniejsze Mieszkanie dla Młodych czy Rodzina na Swoim?

0
1338
views

Program Mieszkanie dla Młodych nabiera tempa. Coraz więcej banków umożliwia składanie wniosków o kredyt hipoteczny z dopłatami rządowymi. Poprzedni program, czyli Rodzina na Swoim, spotkał się z krytyką. Wady tego programu wytykano przez cały okres jego trwania. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl oczekują, że MDM może zostać lepiej przyjęty.

– Bank Gospodarstwa Krajowego zaplanował program Mieszkanie dla Młodych na pięć lat. Od 2014 do 2018 roku ma on wygenerować około 30 mld zł możliwych inwestycji przy maksymalnej łącznej kwocie dofinansowania na poziomie 3,5 mld zł – mówi Żaneta Pilarska, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl. – Z programu Rodzina na Swoim przez 6 lat trwania skorzystało ponad 181 tys. kredytobiorców. Łączna kwota kredytów opiewała na 32,9 mld zł. Banki podpisały około 47 tys. umów na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, co stanowi to około 25 proc. całości kredytów zaciągniętych w ramach programu. Resztę stanowiły mieszkania z rynku wtórnego. Tu właśnie pojawia się pierwsza różnica pomiędzy programem Rodzina na Swoim a Mieszkanie dla Młodych.
W ramach MdM nie ma możliwości zakupu lokalu z rynku wtórnego.

Zmiana zasad

Zupełnej zmianie uległy zasady przyznawania dofinansowania. W ramach Rodzina na Swoim państwo finansowało połowę odsetek płaconych przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Natomiast program MdM polega na przyznaniu jednorazowego dofinansowania wkładu własnego, udzielanego
w momencie wypłaty kredytu.

W przypadku singli i bezdzietnych małżeństw dofinansowanie wynosi 10 proc. wartości nieruchomości, a małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na 15 proc. Dodatkowo, w przypadku narodzin trzeciego lub kolejnego dziecka w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania, będzie można ubiegać się o kolejne 5 proc. dopłaty. Program sprzyja, więc
w dużym stopniu osobom posiadającym dzieci, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym.

Wielkość mieszkań

Wśród wad programu Rodzina na Swoim wymieniano wyznaczoną odgórnie maksymalną wielkość mieszkań, do których można było uzyskać dopłatę. W przypadku obecnie obowiązującego programu są również narzucono limity odnośnie metrażu. Mieszkanie nie może mieć więcej niż 75 m2, a dopłatę można uzyskać jedynie do 50 m2. Natomiast jeśli kredytobiorca posiada troje lub więcej dzieci wartość ta wzrasta do 85 m2. W przypadku domu rodzinnego maksymalna powierzchnia wynosi 100 m2, natomiast jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci metraż może być o 10 m2 większy.

Ograniczenia wiekowe

– Do końca sierpnia 2011 roku w programie Rodzina na Swoim nie obowiązywały ograniczenia wiekowe beneficjentów. Jednak największą grupę odbiorców, bo około 70 proc., stanowiły osoby
w wieku 25-34 lata – mówi Żaneta Pilarska. – Zapewne wynikało to z założeń programu, według których pomoc rządowa przysługiwałą tylko osobom, które nie były dotychczas właścicielami żadnego lokalu. W przypadku MdM granica wieku została sztywno określona. Dofinansowanie otrzymać mogą jedynie osoby w wieku do 35 lat. Co ważne, jeżeli do kredytu przystępuje małżeństwo, pod uwagę brany jest wiek młodszego współmałżonka.

Limity cenowe

W ramach programu Rodzina na Swoim, jak i Mieszkanie dla Młodych, wyznaczono poziomy limitów cenowych dla poszczególnych miast i województw. W przypadku pierwszego programu spowodowało to sytuację, w której na przykład w Warszawie w pewnym momencie do programu kwalifikował się jedynie 1 proc. mieszkań na rynku pierwotnym. Podobny problem może wystąpić
w przypadku MdM.

Które banki?

Do 2012 roku kredyty z dopłatą w ramach RnS były oferowane przez 20 banków. Pierwszą instytucją, która przystąpiła do programu był PKO BP, który pozycję lidera zajmuje również w przypadku MDM, gdyż jako pierwszy zaczął oferować kredyt z możliwością uzyskania dopłaty. Zaraz potem do programu przystąpił Pekao S.A.

– Obecnie do programu Mieszkanie dla Młodych dołączyło łącznie 7 banków: Pekao S.A., PKO BP, Alior Bank, BOŚ Bank, BPS, SGB, Getin Noble Bank – mówi Żaneta Pilarska. – Szacuje się, że wszystkie instytucje, które ostatecznie zdecydują się na przystąpienie do programu MDM udzielą kredytów na łączną kwotę około 30 mld zł. W przypadku Rodziny na Swoim było to ponad 32 mld zł. Zatem liczby wskazują na przewagę RnS. Jednak należy pamiętać, że w czasie trwania RnS nastąpił szereg modyfikacji, które wpłynęły na ostateczną wartość udzielonych kredytów. Podobnych zmian można się spodziewać także w przypadku MdM.

***

Comperia.pl S.A.